آموزش ADO.NET > کار با اشیای داده ای ADO.NET >

تعیین یک عبارت ( حسابی یا منطقی ) برای فیلدها (Columns) در شی DataTable

تعیین یک عبارت ( حسابی یا منطقی ) برای فیلدها (Columns) در شی DataTable :

شما می توانید عبارتی را برای یک ستون ( فیلد Column) تعیین نمایید تا مقدار خود را بر حسب مقادیر ستون هایی در همان رکورد یا در همان جدول بدست بیاورید . برای مثال فرض کنید یک رکورد حاوی 5 فیلد است که فیلد 1 تا 4 ، نمرات یک دانشجو را نگهداری می کند . می خواهید دستور یا عبارتی را بنویسید که مجموع این رکوردها را حساب کرده و بر تعداد آن تقسیم نموده و معدل دانشجو را بدست آورد ، سپس این معدل را در ستون پنجم درج نماید . برای تعیین این عبارت دستوری جهت تعیین مقدار فیلد از خاصیت Expression آن ستون استفاده می شود . همچنین برای اشاره به فیلدهایی که می خواهیم در عبارت باشند از نام فیلدها یا خاصیت ColumnName استفاده می گردد .
نکته : داشته باشید که نوع داده فیلدهایی که در عبارت Expression به کار می برید ، باید باهم مشابه و هماهنگ باشند .راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نطر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان گذاشته و در صورت تمایل از Developer1 حمایت نمایید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : پایتخت ایران ؟