آموزش ADO.NET > کار با اشیای داده ای ADO.NET >

نحوه ایجاد وتعریف یک جدول یا شی DataTable

نحوه ایجاد وتعریف یک جدول یا شی DataTable :

یک شی DataTable ، همانطور که در بخش قبل گفتیم یک جدول اطلاعات در حافظه است و بصورت مستقل ، همراه با یک شی Net. دیگر و یا به عنوان عضوی از یک شی DataSet به کار رود . برای ایجاد یک شی جدید ، شی جدید DataTable را درون شی DataSet به وسیله متدهای Fill یا FillSchema شی DataAdapter ایجاد نموده و یا آن را از روی یک ساختار آماده XML به وسیله متد های ReadXML یا RaedXMLSchema شی DataSet بسازید .
نکته : توجه داشته باشید که پس از اضافه کردن یک شی DataTable به مجموعه Tables یک شی DataSet ، دیگر نمی توانید آن را به شی DataSet دیگری اضافه نمایید .

تعیین ساختار برای شی DataTable :

هنگامی که یک شی DataTable را ایجاد می کنید این شی بدون ساختار و Schema است . برای ایجاد ساختار جهت شی DataTable ، بایستی چندین فیلد یا ستون داده ای را به وسیله شی DataColumn ایجاد کرده و به مجموعه Columns شی اضافه نمایید . شما همچنین می توانید یک ستون را به عنوان کلید اصلی ( Primary Key ) به جدول اضافه نموده و چندین محدودیت یا ویژگی را بوسیله شی Constraint درمجموعه Constraints شی تعین نمایید . پس از تعیین ساختار و شمای کلی جدول ، شما می توانید اطلاعات مورد نظر خود را توسط شی DataRow به مجموعه Rows یا رکوردهای جدول اضافه نمایید .
مثال : در مثال زیر ، به صورت عملی نحوه تعریف و ایجاد یک شی جدید DataTable به نام " Customers " را نشان داده ایم :

VB کد Dim workTable as DataTable = New DataTable( " Customers " )
C# کد DataTable workTable = new DataTable("Customers");

روش دوم : همچنین می توانید با استفاده از متد Add شی DataSet ، شی DataTable جدید مورد نظر خود را به مجموعه جدول های آن ( Tables ) اضافه نمایید .
مثال 2 : در مثال زیر روش دوم ایجاد یک شی DataTable را به صورت عملی نمایش داه ایم :

VB کد Dim customers As DataSet = New DataSet
Dim customersTable As DataTable = customers.Tables.Add("CustomersTable")
C# کد DataSet customers = new DataSet();
DataTable customersTable = customers.Tables.Add("CustomersTable");

تعیین نام برای شی DataTable ( نام جدول ) :

در هنگام ایجاد یک شی DataTable مجبور نیستید حتما نامی را برای آن در خاصیت TableName تعیین نمایید . می توانید نام را خالی رها کرده و یا بعدا مقداردهی کنید .
به هر حال ، اگر در زمان ساخت شی DataTable نام برای آن تعیین نکنید ، برنامه بصورت خودکار نامی مثل TableN که N یک شماره بوده و از صفر  شروع شده و به ازای هر جدول جدید یک واحد افزایش می یابد ، برای آن ایجاد می کند .
نکته : توصیه می شود حتما نام جدول DataTale را خود انتخاب کنید ، زیرا نامگذاری خودکار آن توسط برنامه ممکن است ، باعث تداخل نام ها شود .راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نطر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان گذاشته و در صورت تمایل از Developer1 حمایت نمایید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : پایتخت ایران ؟