آموزش ADO.NET > مقدمه و معرفی ADO.NET > فراهم کننده های داده ای NET. در ADO.Net :

فراهم کننده های داده ای NET.  در ADO.Net :

همانطور که در بخش های قبل هم توضیح دادیم ، فراهم کننده های داده ای  NET. یا ( NET Framework Data Providers. ) برای اتصال به منابع داده ای ، اجرای دستورات مورد نظر و سپس استخراج اطلاعات به کار می روند . اطلاعات خروجی از دستورات می توانند بصورت مستقیم پردازش شوند ، در یک شی DataSet ریخته شده و یا در اختیار سایر منابع برای استفاده قرار بگیرند . فراهم کننده ای NET. ابزارهایی از لحاظ وزن کدی سبک ، قابل انعطاف ، رابط بین منبع داده و کدها بود و باعث افرایش کارایی و سرعت برنامه می شوند . لیست زیر فراهم کننده های داده ای موجود در ADO.Net را معرفی می کند . برای دریافت اطلاعات بیشتر به بخش آموزش مربوط به هرکدام بروید :

Provider شرح
.NET Framework Data Provider for SQL Server برای کار و دسترسی به منابع داده ای SQL Server استفاده شده و از مرجع System.Data.SqlClient استفاده می کند .
.NET Framework Data Provider for OLE DB برای کار و دسترسی به منابع داده ای OLE DB استفاده شده و از مرجع System.Data.OleDb استفاده می کند .
.NET Framework Data Provider for ODBC برای کار و دسترسی به منابع داده ای ODBC استفاده شده و از مرجع System.Data.Odbc استفاده می کند .
.NET Framework Data Provider for Oracle برای کار و دسترسی به منابع داده ای Oracle استفاده شده و از مرجع System.Data.OracleClient استفاده می کند .
EntityClient Provider برای کار و دسترسی به منابع داده ای Entity Data Model ( EDM ) applications استفاده شده و از مرجع System.Data.EntityClient استفاده می کند .
.NET Framework Data Provider for SQL Server Compact 4.0 برای کار و دسترسی به منابع داده ای SQL Server Compact 4.0 استفاده شده و از مرجع System.Data.SqlServerCe استفاده می کند .

اشیای اصلی فراهم کننده های داده ای NET. :

جدول زیر ، اشیای اصلی فراهم کننده های داده ای NET. را معرفی کرده است . در بخش های بعدی به معرفی کامل آنها خواهیم پرداخت .

نام شی شرح
Connection  شی این شی یک اتصال ( Connection ) را به منبع داده ای ایجاد می کند . کلاس پایه برای تمامی اشیای Connection کلاس DbConnection است .
Command  شی این شی دستورات مورد نظر را برای دریافت ، درج و ویرایش اطلاعات در یک منبع داده ای اجرا می کند . کلاس پایه برای تمامی اشیای Command کلاس DbCommand است .
DataAdapter  شی این شی اطلاعات درون یک شی DataSet را خوانده ، پردازش و به روز رسانی می کند . کلاس پایه برای این شی DbDataAdapter است .
Trausaction این شی دستورات موجود در تراکنش های منبع داده ای را فهرست بندی می کند . کلاس پایه برای کلیه اشیای Trausaction ، کلاس DbTrannsaction است . همچنین ADO.Net مرجع ای به نام  System.Transactions  را برای پشتیبانی از این شی داراست .
CommandBuilder یک شی کمکی که بصورت اتوماتیک خواص دستورات یک DataAdapter را تولید نموده و یا پارامترها و اطلاعات آنها را از یک Stored Procedure دریافت کرده و به یک شی Command ارسال می کند .
کلاس پایه برای این شی DbCommandBuilder است .
ConnectionStringBuilder یک شی کمکی است که راه ساده ای را برای تولید و مدیریت رشته های ارتباطی با منایع داده ای ( Connection Strings ) ، بوسیله شی Connection را فراهم می کند . کلاس پایه برای این شی DbConnectionStringBuilder است .
Parameter این شی پارامترهای لازم برای دستورات و توابع ( stored procedures ) را جهت دریافت و یا ارسال اطلاعات فراهم می کند . کلاس پایه برای این شی DbParameter است .
Exception این شی هنگامی که یک خطا (error) در منبع داده ای رخ می دهد ، فعال شده و اطلاعات آن را ارسال می کند . کلاس پایه برای این شی Db Parameter است .
Error این شی اطلاعات خطا یا Warning رخ داده در یک منبع داده ای را برمی گرداند .
ClientPermission این شی اطلاعات امنیتی سطوح دسترسی را در فراهم کننده داده ای ، تعیین می کند . کلاس پایه برای این شی DbDataPermission است .


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نطر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان گذاشته و در صورت تمایل از Developer1 حمایت نمایید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : پایتخت ایران ؟