آموزش ADO.NET > کار با اشیای داده ای ADO.NET > ایجاد یک شی DataSet

ایجاد یک شی جدید DataSet :

یک نمونه جدید از شی DataSet را می توانید با فراخوانی تابع سازنده آن ( DataSet Constructer ) بسازید . تعیین نام برای شی DataSet اختیاری بوده و می تواند درون پرانتز مقابل عبارت DataSet در تابع تعیین شود . اگر نامی را برای شی DataSet تعیین نکنید ، به صورت اتوماتیک نام آن " NewDataSet " تعیین می شود .

شما می توانید یک نمونه از شی DataSet را بر مبنای یک شی موجود DataSet ، نیز ایجاد نمایید .
این نسخه جدید می تواند یک کپی کامل از آن شی بوده و یا اینکه فقط ساختار و ارتباطات بین جداول آن را کپی کرده و هیچ اطلاعاتی را منتقل نکند .
یا اینکه به وسیله متد GetChanges ، یک زیر مجموعه از شی DataSet را که فقط شامل اطلاعات رکوردهای تغییر یافته و به روز شده آن می باشد ، ایجاد نمایید .
برای دریافت اطلاعات بیسشتر به بخش آموزش Copying DataSet Contents بروید .

شکل کلی تعریف یک نمونه از شی DataSet :

شکل کلی تعریف و ایجاد یک نمونه از شی DataSet به صورت زیر است :
مثال : در مثال زیر یک نمونه جدید از شی DataSet به نام customerOrders را به وسیله تابع سازنده آن ایجاد نموده ایم :

VB کد Dim customerOrders As DataSet = New DataSet ( " CustomerOrders " )
C# کد DataSet customerOrders = new DataSet ( " CustomerOrders " ) ;


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نطر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان گذاشته و در صورت تمایل از Developer1 حمایت نمایید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : پایتخت ایران ؟