آموزش ASP.Net > اتصال به منابع داده ای در ASP.Net > نحوه اتصال به منابع داده ای در ASP.Net

مقدمه :

نرم افزارها و صفحات ASP.Net به صورت معمول اطلاعات خود را از منابع داده ای مختلف مثل پایگاه داده SQL Server ، پایگاه داده Access ، ORALCE یا ... دریافت کرده و نمایش می دهند . برای آسان سازی اتصال کنترل های نمایش دهنده اطلاعات و صفحات وب برای اتصال به منابع داده ای ، ASP.Net کنترل های سرور داده ای مثل LinqDataSource ، SqlDataSource یا AccessDataSource را معرفی کرده است .
در این بخش به صورت اجمالی به معرفی و آموزش نحوه کار با این کنترل ها خواهیم پرداخت .

کنترل LinqDataSource :

کنترل LinqDataSource ، امکان استفاده از زبان LINQ در صفحات ASP.Net ، برای اتصال و دریافت اطلاعات از یک شی داده ای را برای شما فراهم می کند . این کنترل به صورت اتوماتیک از قابلیت های انتخاب ، ویرایش ، حذف ، صفحه بندی ، مرتب سازی و ... داده ها پشتیبانی می کند .
هنگام استفاده از کنترل LinqDataSource برای دریافت اطلاعات از منابع داده ای ، شما به صورت مستقیم کنترل را به منبع داده متصل نمی کنید .
به جای آن ، شما با موجودیت ها و کلاس هایی که جایگزین پایگاه داده ، جدول ها و اجزای آنها هستند ، کار می کنید . شما می توانید این موجودیت ها و کلاس ها را با استفاده از ابزار Object Relational Designer مخفف آن O/R Designer یا اجرای ( SqlMetal.exe (Code Generation Tool،  ایجاد نمایید .

کلاس ها و موجودیت های تولید شده ، معمولا در پوشه App_Code سایت قرار می گیرند . ابزارهای ( Object Relational Designer (O/R Designer یا ( SqlMetal.exe (Code Generation Tool ، برای هر پایگاه داده یک کلاس مجزا و به ازای هر جدول درون آنها نیز یک کلاس جداگانه ایجاد می کنند .
برای اتصال کنترل LinqDataSource به کلاس پایگاه داده مورد نظر ، بایستی مقدار خاصیت ContextTypeName کنترل را برابر با نام کلاسی که جانشین پایگاه داده است ، قرار دهیم .
همچنین کنترل LinqDataSource را به کلاس جدول مورد نظرمان با قرار دادن خاصیت TableName آن برابر با نام کلاسی که جانشین جدول است ،  متصل می کنیم .
برای مثال ، جهت اتصال به جدول Contacts در پایگاه داده AdventureWorks ، مقدار خاصیت ContextTypeName آن را با نام کلاس مرتبط به آن پایگاه داده ( برای مثال AdventureWorks یا هر نام دیگری که برای آن تعیین کرده اید ) و مقدار خاصیت TableName آن را با مقدار Contacts ، مقدار دهی می کنیم .
کد زیر ، یک کنترل LinqDataSource را نشان می دهد که اطلاعات خود را از جدول Products دریافت می کند . این کنترل به صورت اتوماتیک دستورات لازم برای درج ، ویرایش و حذف داده در جدول را تولید می کند . همچنین یک DetailsView متصل به آن ، اطلاعات خروجی را نمایش می دهد :

  کد  <asp:LinqDataSource
     ContextTypeName="ExampleDataContext"
     TableName="Products"

     EnableUpdate="true"
     EnableInsert="true"
     EnableDelete="true"
     ID="LinqDataSource1"
     runat="server">
</asp:LinqDataSource>

<asp:DetailsView
     DataKeyNames="ProductID"
     AutoGenerateEditButton="true"
     AutoGenerateDeleteButton="true"
     AutoGenerateInsertButton="true"
     AllowPaging="true"
     DataSourceID="LinqDataSource1"
     ID="GridView1"
     runat="server"
</asp:DetailsView>

کنترل SqlDataSource :

کنترل SqlDataSource ، یک اتصال مستقیم به منبع داده ای را فراهم می کند . سپس کنترل های داده وب مثل GridView یا DetailsView می توانند به کنترل SqlDataSource متصل شده و اطلاعات را دریافت و ویرایش نمایند . شما بایستی دستورات لازم را برای خواندن ، درج ، ویرایش و حذف داده ها را در کنترل SqlDataSource تعیین کرده و سپس این کنترل عملیات های لازم را به صورت اتوماتیک انجام می دهد .
شما در استفاده از کنترل SqlDataSource ، نیاز به نوشتن کد خاصی مثل کلاس های ADO.Net و ... ندارید . برای دریافت اطلاعات بیشتر به بخش آموزش کنترل SqlDataSource بروید .
مثال : مثال زیر یک کنترل SqlDataSource را نشان می دهد که توسط یک رشته ارتباطی ConnectionString به پایگاه داده متصل شده و سپس یک کنترل GridView ، اطلاعات دریافتی را نمایش می دهد :

  کد  <asp:SqlDataSource
     id="SqlDataSource1"
     runat="server"
     DataSourceMode="DataReader"
     ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:MyNorthwind%>"
     SelectCommand="SELECT FirstName, LastName, Title FROM Employees">
</asp:SqlDataSource>

<asp:GridView
     id="GridView1"
     runat="server"
     DataSourceID="SqlDataSource1">
</asp:GridView>

کنترل AccessDataSource :

ASP.Net برای اتصال سریع و آسان به پایگاه داده Access ، کنترل AccessDataSource را معرفی کرده است . کنترل AccessDataSource از کلاس SqlDataSource به ارث رقته است و برای اتصال به فایل های اکسس ( mdb. ) از فراهم کننده داده System.Data.OleDb استفاده می کند .
برای اتصال یک پایگاه داده Access به کنترل AccessDataSource ، بایستی نام پایگاه داده اکسس را برابر با خاصیت DataFile کنترل AccessDataSource قرار دهید .
این کنترل بدون نیاز به نوشتن کد خاصی ، اطلاعات را از پایگاه داده اکسس دریافت کرده و جهت نمایش به کنترل های سرور داده منتقل می کند .
برای دریافت اطلاعات بیشتر راجع به این کنترل ، به بخش آموزش AccessDataSource بروید .راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نطر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان گذاشته و در صورت تمایل از Developer1 حمایت نمایید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : پایتخت ایران ؟      
حمایت از سایت Developer1