اتصال به کنترل های داده در ASP.NET

اتصال به کنترل داده

همانطور که در قسمت قبل توضيح داديم ، برای اتصال به يک منبع اطلاعاتی ( مثلا يک پايگاه داده SQL Server و يا Access ) ، بايستی ابتدا يک کنترل داده مرتبط به آن نوع منبع اطلاعاتی مثل کنترل SqlDataSource و يا AccessDataSource را به منبع اطلاعاتی متصل کرده و سپس يک کنترل وب که قادر به نمايش اطلاعات به دست آمده است مثل يک کنترل FormView یا GridView را به کنترل داده متصل کنيم .
در این حالت کنترل داده در مواقع درخواست شده به پايگاه داده متصل شده و اطلاعات لازم را از آن دريافت می کند . سپس کنترل وب متصل به کنترل داده ، اطلاعات دریافتی را قالب بندی کرده و نمایش می دهد . بنابراین کنترل های داده خود قادر به نمايش اطلاعات به دست آمده نيستند و فقط در نقش تامين کننده اطلاعات درخواستی به کار می روند . با استفاده از ترکيب يک کنترل داده و يک کنترل وب می توانيد به راحتی و با حجم بسیار پايين کدنويسی ، اطلاعات موجود در هر منبع داده ای را خوانده ، حذف ، ويرایش ، صفحه بندی و یا مرتب سازی کنید .


اتصال يک کنترل وب به يک کنترل داده :

به طور کلی 2 روش برای اتصال يک کنترل وب به يک کنترل داده وجود دارند که عبارتند از :

  1. اتصال در محيط کدنويسی با استفاده از خاصيت DataSourceID
  2. اتصال با استفاده از محيط طراحی ( Design ) در نرم افزار Visual Studio 2005

در ادامه به معرفی و توضيح دو روش فوق می پردازيم :

1 ) اتصال در محيط کدنويسی با استفاده از خاصيت DataSourceID :

برای اينکه يک کنتزل وب را به يک کنترل داده متصل کنيم ، بايستی خاصيت DataSourceID کنترل وب را برابر با مقدار ID کنترل داده قرار دهیم . برای مثال اگر يک کنترل داده SqlDataSource داشته باشيم که ID آن برابر با SqlControl1 بوده و قبلا به يک پايگاه داده SQL Server متصل شده است و بخواهيم يک کنترل وب از نوع GridView را به آن مرتبط سازيم ، بايد مقدار خاصيت DataSourceID کنترل GridView را برابر با مقدار ID کنترل SqlDataSource مورد نظر یعنی SqlControl1 قرار دهيم .

مثال 1 : در مثال زير يک کنترل GridView را به يک کنترل SqlDataSource که ID آن برابر با SqlControl1 است ، متصل ساخته ايم :

Example
<form id="form1" runat="server">

  <asp:GridView    ID="GridView1"    runat="server"   DataSourceID="SqlControl1">
  </asp:GridView>

  <asp:SqlDataSource  ID="SqlControl1"  runat="server"
    ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:Univer_Connection %>"
    SelectCommand="Select * from Students">
  </asp:SqlDataSource>


< form >
کد

مثال 1 : در مثال زير يک کنترل FormView را به يک کنترل AccessDataSource که ID آن برابر با Access_EX است ، متصل ساخته ايم :

Example
<form id="form1" runat="server">

  <asp:FormView    ID="FormView1"    runat="server"   DataSourceID="Access_EX">
  </asp:FormView>


  <asp:AccessDataSource  ID="Access_EX"  runat="server"   DataFile="~/App_Data/Payment.mdb"
  </asp:AccessDataSource>


< form >
کد

2 ) اتصال يک کنترل وب به يک کنترل داده در محيط طراحی ( Design ) در نرم افزار Visual Studio 2005:

ابتدا فايل صفحه را در برنامه باز کرده و موارد زير را به ترتيب اجرا کنيد .
* نکته : برای آموزش اين بخش ، از مثالی استفاده می کنيم که در آن می خواهيم يک کنترل وب GridView را به يک کنترل داده SqlDataSource متصل کنيم . در اين مثال فرض می کنيم ، که کنترل SqlDataSource قبلا بر روی صفحه وجود داشته و به يک پايگاه داده SQL Server متصل شده است . برای دريافت اطلاعات راجع به نحوه اتصال کنترل SqlDataSource به پايگاها داده به بخش آموزش اتصال يک کنترل SqlDataSource به پايگاه داده برويد .

  1. برنامه را در حالت Design قرار داده و سپس يک کنترل GridView را از منوی Toolbox بر روی صفحه اضافه کنيد .
  2. بر روی کنترل GridView کليک سمت راست کرده و از منوی ظاهر شده ، گزينه Show Smart Tag را انتخاب کنيد .
  3. منوی GridView Tasks ظاهر شده و در قسمت Choose Data Source ،مقدار ID کنترل SqlDataSource مورد نظر را از کادر کشویی آن انتخاب کرده و به محيط طراحی باز گرديد .
  4. هم اکنون دو کنترل GridView و SqlDataSource به هم متصل بوده و کنترل GridView می تواند از اطلاعات فراهم شده توسط کنترل SqlDataSource استفاده کرده و به پايگاه داده آن متصل شود .

نکته 2 : هر دو روش ذکر شده ، خروجی يکسانی را در قسمت کدنويسی ايجاد می کنند . در واقع در روش دوم برنامه به طور اتوماتيک کد لازم را برای ارتباط دو کنترل ايجاد می کند و تنها تفاوت آنها اين است که در روش دوم از محيط تصويری ( Visual ) اسفاده می کنيم . اگر پس از انجام روش دوم به قسمت کدنويسی برويد ، خواهيد ديد که خاصيت DataSourceID کنترل GridView برابر ID کنترل SqlDataSource شده است .

نکته 3 : در آینده می توانيد با تغيير مقدار خاصيت DataSourceID کنترل GridView آن کنترل را به هر کنترل وب دلخواه ديگر متصل کنيد .راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نطر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان گذاشته و در صورت تمایل از Developer1 حمایت نمایید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : پایتخت ایران ؟      
حمایت از سایت Developer1