استفاده از پارامترها با کنترل های داده - 1

مفهوم و دليل استفاده از پارامترها :

کنترل های سرور داده می توانند پارامترهایی را به عنوان مقدار ورودی دريافت کنند که به وسيله آنها می توانيد مقادير مورد نظر خود را در زمان اجرا به آنها ارسال کنيد . پارامترهای ارسالی در موارد بسياری به کار برده می شوند . شما می توانيد از پارامترهای ارسالی برای تامين مقادير لازم جهت جستجو و دريافت اطلاعات از منبع اطلاعاتی استفاده کرده و يا مقاديری جديدی را که می خواهيد به پايگاه داده وارد شوند را تعیین نمايید . همچنين می توانيد پارامترها را برای حذف و يا ويرايش اطلاعات در يک منبع داده ای و يا برای عمليات هایی مثل صفحه بندی ( Paging ) ، مرتب سازی ( Sorting ) و یا فيلترينگ داده ها استفاده کنيد .

برای مثال در يک جدول بانک اطلاعاتی می خواهيد ، اطلاعات دانشجويان يک رشته خاص را بازیابی کنيد ، برای اين منظور شما بايستی نام رشته مورد نظر را توسط يک پارامتر به دستور SQL طراحی شده برای عمليات جستجو و فراخوانی اطلاعات ( خاصيت SelectCommand کنترل های سرور داده ) ، ارسال کنيد . یا در جايي ديگر می خواهيد ، اطلاعات افراد جديدی را به جدول اضافه کنيد ، در اين حالت نيز بايد داده های جديد را توسط پارامترهای خاص به کنترل ها ارسال کنيد .

منابع دريافت پارامترها :

شما می توانيد پارارمترهای ورودی را از منابع مختلفی تامين کنيد که از آن جمله می توان به کنترل های ورود داده در صفحات وب ASP.NET مثل کنترل TextBox و یا کادر های متن ، کوکی های HTML صفحه ، خصوصيات کاربران ( User Profile ) و ... اشاره کرد .
برای مثال کاربر می تواند نام رشته مورد نظر خود را در يک کادر متن تعيين شده وارد کند و یا اطلاعات دانشجويان جديد را برای اضافه شدن به پايگاه داده در يک فرم HTML قرار دهد .


انواع پارامترها :

پارامترهای ارسالی به کنترل های سرور داده در صفحات ASP.NET دارای انواع مختلفی هستند . نوع پارمتر ارسالی تعيين کننده اين است که مقدار آن پارامتر از کجا آمده است . در ادامه به معرفی و توضيح پارامترهای اصلی و پر کاربرد که در برنامه های ASP.NET از آنها استفاده می شود ، می پردازيم :

1 ) پارامتر ControlParameter :

این پارامتر برای دریافت مقدار يک کنترل موجود بر روی يک صفحه ASP.NET استفاده می شود . برای مثال به مقدار متنی يک کنترل کادر متن TextBox که در خاصيت Text آن نگهداری می شود و یا مقدار انتخاب شده در يک کنترل کادر انتخابی DropDownList که توسط خاصيت SelectedValue برگردانده می شود ، اشاره کرد . در اين نوع پارامتر کنترل تامين کننده مقدار را با خاصيت ControlID تعيين می شود . همچنين نام خاصيتی در کنترل که مقدار پارامتر را تعيين می کند را با استفاده از خاصيت PropertyName مشخص می گردد . همچنين چنانچه کنترل مورد نظر روی صفحه وجود نداشته باشد و یا خاصيت تعيين شده آن برای پارامتر مقدار دهی نشده باشد ، می توان برای آن توسط خاصیت DefaultValue يک مقدار پيش فرض تعيين کرد ، که در موارد ذکر شده پارامتر با آن مقدار دهی می شود .

مثال 1 : در زير يک پارامتر را تعيين کرده ايم ، که مقدار مته درون يک کنترل کادر متن با ID ( TxtInsert ) را دريافت می کند . همچنين مقدار NoValue را به عنوان مقدار پيش فرض برای آن تعيين کرده ايم ::

Example
< asp:ControlParameter   ControlID = "TxtInsert"   PropertyName="Text"  DefaultValue ="NoValue" /> کد

برای مشاهده نحوه استفاده از يک پارامتر به صورت عملی و همراه با يک کنترل داده به بخش بعدی استفاده از پارامترها با کنترل های داده - 2 برويد .

2 ) پارامتر CookieParameter :

اين پارامتر مقدار يک کوکی موجود بر روی صفحه را دریافت می کند . نام کوکی با استفاده از خاصيت HttpCookie تعيين شده و چنانچه کوکی مورد نظر بر روی صفحه وجود نداشته باشد و یا قبلا مقدار دهی نشده باشد ، می توان برای آن توسط خاصیت DefaultValue يک مقدار پيش فرض تعيين کرد ، که در موارد ذکر شده پارامتر با آن مقدار دهی می شود .
نکته : در پارامترهای کوکی ، فقط کوکی های تک مقداری پذيرفته می شود .

مثال 2 : در مثال زير يک پارامتر کوکی ايجاد کرده ايم که مقدار يک کوکی با نام UserID را دریافت کرده و مقدار پيش فرض Admin نيز برای آن تعيين شده است :

Example
< asp:CookieParameter   CookieName="UserID"   DefaultValue="Admin" /> کد

3 ) پارامتر FormParameter :

اين پارامتر مقدار يک فيلد را در يک فرم HTML دريافت می کند . نام فیلد مورد نظر را در پارامتر توسط خاصيت FormField تعيين می کنيم چنانچه فيلد مورد نظر روی صفحه وجود نداشته باشد و یا قبلا مقدار دهی نشده باشد ، می توان برای آن توسط خاصیت DefaultValue يک مقدار پيش فرض تعيين کرد ، که در موارد ذکر شده پارامتر با آن مقدار دهی می شود .

مثال 3 : در مثال زير يک پارامتر فيلد فرم ايجاد کرده ايم که مقدار يک فيلد فرم HTML با نام NumField را دریافت کرده و مقدار پيش فرض Null نيز برای آن تعيين شده است :

Example
< asp:FieldParameter   FormField="NumField"   DefaultValue="Null" /> کد


تعيين نوع داده ای پارامتر :

مسئله ديگر در مورد پارمتر ، نوع داده ای آن است . به طور پیش فرض ، پارامترها از نوع شی ( Object ) هستند ، ولی زمانی ممکن است که کاربر نوع داده ای خاص دیگری را مثل Int32 يا DateTime و ... را مد نظر داشته باشد . در اين صورت می توانيم نوع داده ای پارامتر را به طور صريح توسط خاصيت Type تعیین کنيم .

مثال 4 :مثال شماره 1 را که در مورد پارامتر ControlParametere مجددا مورد استفاده قرار داده ايم ، ولی در اين بار نوع داده ای آن را نيز به نوع Int32 تعيين کرده ايم :

Example
< asp:ControlParameter   ControlID = "TxtInsert"   PropertyName="Text"  DefaultValue ="NoValue" Type = Int32 /> کد


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نطر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان گذاشته و در صورت تمایل از Developer1 حمایت نمایید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : پایتخت ایران ؟      
حمایت از سایت Developer1