Skip Navigation Links.

مقدمه و معرفی کنترل DetailsView

مفدمه :

يکی از مهمترين نيازها و مسائلی در کار با داده ها در برنامه های وب با آن روبرو هستيم ، نمايش اطلاعات دريافت شده از پايگاه داده های مختلف ، در قالب جداول منظم و ساختار يافته است . همانطور که در بخش کنترل های سرور داده اشاره کردم ، کنترل های سرور داده از جمله SqlDataSource و AccessDataSource برای دريافت و يا ارسال اطلاعات به پايگاه داده هایی که به آنها متصل شده اند استفاده شده و خود قادر به نمايش اطلاعات دريافتی بر روی صفحات وب نيستند . برای نمايش اين اطلاعات دريافت شده بايد يک کنترل وب نمايش دهنده اطلاعات را به يک کنترل سرور داده متصل کرد . در اين حالت ، در هنگام اجرای برنامه کنترل سرور داده اطلاعات درخواستی را از منبع داده ای دريافت کرده و آن را برای نمايش به کنترل وب متصل به خود ارسال می کند . کنترل وب نيز اطلاعات دريافتی را مرتب کرده و در قالب جداول و يا ليست نمايش می دهد . ASP.NET کنترل های وب بسياری را برای اين کادر در اختيار ما قرار داده است ، که از آن جمله می توان به کنترل های GridView ، FormView و يا DetaisView اشاره کرد . هر يک از اين کنترل ها دارای قابليت ها و عملکردهای مخصوص به خود بوده و می توانند در جاهای مختلف مورد استفاده قرار بگيرند . در اين بخش قصد داريم تا کنترل DetailsView را به شما معرفی کنيم .


معرفی کنترل DetailsView :

يکی ديگر از کنترل های مهم ديگر ASP.NET که برای نمايش قالب بندی شده و جدول وار اطلاعات پايگاه های داده می توان از آن استفاده کرد ، کنترل DetailsView است . کنترل DetailsView در هر لحظه فقط اطلاعات يک رکورد از منبع داده ای را نمايش می دهد ، که در آن اطلاعات هر فيلد به صورت يک سطر در جدول نمايش داده می شود . به عبارت ديگر کنترل DetailsView در هر صفحه خود ، اطلاعات يک رکورد را از بانک اطلاعاتی متصل به خود نمايش می دهد ، که در آن هر سطر نمايش دهنده اطلاعات يک فيلد داده ای از آن رکورد است . چنانچه کنترل سرور داده ای که کنترل DetailsView به آن متصل است ، اطلاعات بيش از يک رکورد را به کنترل DetailsView ارسال کند ، اين کنترل فقط اطلاعات اولين رکورد را نمايش داده و اطلاعات بقيه رکوردها را قطع ( Discard ) می کند .
اين کنترل را می توان برای نمايش اطلاعات از منابع مختلف داده ای از جمله پايگاه های داده SQL Server , Access , Oracle , فايی های XML و ... استفاده کرد . کنترل DetailsView توانایی اتصال و دريافت اطلاعات از کنترل های سرور داده SqlDataSource , AccessDataSource , XmlDataSource و ObjectDataSource را داراست . برای آشنایی با نحوه اتصال کنترل DetailsView به کنترل های سرور داده و منابع داده ای به بخش بعدی اتصال کنترل DetailsView به منبع داده و نمايش اطلاعات دريافتی برويد . کنترل DetailsView قابليت های مختلفی را بر حسب نوع کنترل داده ای که به آن متصل است ، از کنترل سرور داده خود به ارث می برد . از جمله قابليت های اين کنترل می توان به عمليات به روز رسانی داده ( Update ) ، حذف و يا اضافه کردن رکوردها ( Insert & Delete ) و صفحه بندی اطلاعات اشاره کرد . اين کنترل از قابليت مرتب سازی داده بر حسب مقدار يک فيلد يا رکود پشتيبانی نمی کند .
اين کنترل به وسيله تگ باز و بسته < asp:DetailsView >     < /asp:DetailsView > در محيط کدنويسی ايجاد و شناخته می شود . همچنين در محيط طراحی برنامه Visual Studio در منوی Toolbox و از قسمت Data قابل دسترسی است . مثال زير کد عمومی تعريف و استفاده از يک کنترل DetailsView را نشان می دهد . در بخش های آينده به معرفی جزئيات اين کد خواهيم پرداخت .

Example
< asp:DetailsView   ID="DetailsView1"   runat="server"   DataSourceID="AccessDataSource1" >
< /asp:DetailsView >
کد

همچنين شما می توانيد ظاهر جدولی که اطلاعات را برای شما نمايش می دهد را به دلخواه خود تغيير دهيد . برای اين منظور می توان از رنگ های مختلف برای حاشيه و متن درون جدول ، پس زمينه های رنگی و يا قالب ها . Style های آماده برای ظاهر کنترل استفاده کنيد .
چنانچه از برنامه Visual Studio برای طراحی صفحات وب ASP.NET استفاده می کنيد ، اين برنامه تعدادی قالب و Style آماده را برای اعمال به جدول کنترل DetailsView در اختيار ما قرار می دهد . برای استفاده از قالب ها و Style های آماده جهت تغيير ظاهر جدول در نرم افزار Visual Studio مراحل زير را انجام دهيد :

  1. صفحه ASP.NET مورد نظر خود را در حالت Design باز کرده و يک کنترل DetailsView را از منوی Toolbox و در قسمت Data بر روی صفحه قرار دهيد .
  2. کنترل DetailsView را از روی صفح انتخاب کرده و بر روی آن کليک سمت راست کنيد .
  3. از منوی باز شده ، گزينه Auto Format را انتخاب کرده که با انتخاب آن ، يک جدول باز می شود که در ستون سمت چپ آن تعدادی Style و قالب آماده وجود دارد که با انتخاب هر يک از آنها ، پيش نمايش قالب در سمت راست نمايش داده می شود .

در آخر نيز بايد به اين نکته اشاره کرد ، که شما می توانيد کدهای مورد نظر خود برای انجام اعمال داده ای خاص و يا برای تنظيم بهتر عملکرد کنترل به برنامه و کد کنترل اضافه کنيد .

مثال : در مثال زير يک کنترل DetailsView را نشان داده ايم ، که اطلاعات جدول Students از پايگاه داده دانشگاه را که يک کنترل AccessDataSource به آن ارسال می کند را نمايش می دهد . اين مثال فقط برای نمايش ظاهر کلی کنترل DetaisVeiw است و در ادامه به معرفی و نحوه استفاده از اين کنترل در عمليات های مختلف داده ای نمايش خواهيم داد . می توانيد برای حرکت بين رکوردها بر روی شماره آنها در قسمت پايينی کنترل کليک کنيد :

Example
< asp:AccessDataSource   ID = " AccessData1 "   runat="server"   DataFile = " ~/App_Data/UniverCity.mdb "   SelectCommand = " Select Name , Family From Students " > < /asp:AccessDataSource >

< asp:DetailsView   ID="DetailsView1"   runat="server"   DataSourceID="AccessData1"   AllowPaging = " true " >
< /asp:DetailsView >
کد
NameMohsen
FamilyAmiri
12345
خروجی

Skip Navigation Links.

راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نطر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان گذاشته و در صورت تمایل از Developer1 حمایت نمایید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : پایتخت ایران ؟      
حمایت از سایت Developer1