آموزش ASP.Net به زبان ساده   >   آموزش مدل فرم های وب ASP.Net Web Forms
درس پنجم : آموزش کار با فرم های وب ( Web Forms ) در ASP.Net

آشنایی با فرم ها در ASP.Net :

همانطور که می دانید و قبلا هم اشاره کردیم ، کلیه کنترل های ASP.Net برای کارکرد صحیح بایستی درون تگ < from > که مقدار خاصیت "runat="server است ، قرار بگیرند . در غیر اینصورت خطای اجرا در صفحه رخ می دهد .
خاصیت "runat="server تعیین می کند که کلیه اطلاعات و کنترل های درون فرم بایستی بر روی سرور اجرا و پردازش شوند . همچنین این خاصیت تعیین می کند که این کنترل ها می توانند توسط اسکریپت های سرور نمورد دسترسی و ویرایش قرار بگیرند .
شکل کلی یک فرم در ASP.Net بصورت زیر است :

کد <form id="Form1" runat="server">   
     ...HTML + server controls
</form>

نکته 1: همواره یک فرم <form> ، صفحه را به خود آن صفحه ارسال و Submit می کند ، مگر اینکه شما آدرس صفحه دیگری را در خاصیت Action تگ <from> تعیین نموده تا اطلاعات آن به صفحه تعیین شده ، ارسال شود .
بصورت پیش فرض اطلاعات فرم به روش Post ارسال می شوند ، ولی می توانید با تعیین مقدار خاصیت Method فرم بر روی get از این روش نیز استفاده کنید . برای آشنایی بیشتر راجع به روش های ارسال اطلاعات فرم ها ، به بخش آموزش استفاده از فرم ها در ASP.Net بروید .
همچنین اگر شما برای کنترل های درون فرم ، شناسه ( id ) و نام ( name )  تعیین نکنید ، فرم بصورت خودکار خودش نام و شناسه برای کنترل ها ایجاد می کند . نکته 2 : یک صفحه aspx. فقط می تواند حاوی یک تگ <from> با خاصیت "runat="server باشد .
نکته 3 : اگر شما سورس کد صفحه ای aspx. ای که در آن نام ، id ، method و خاصیت action را برای آن تعریف نکرده باشید را باز کنید ، همانند کد زیر خواهید دید که ASP.Net بصورت اتوماتیک مقادیری پیش فرض را برای این خواص تعیین کرده است .
لذا همواره مقدار خواص را خود بر حسب سلیقه و نیازتان تعیین کنید . ان تعیین کنید .

کد <form name="_ctl0" method="post" action="page.aspx" id="_ctl0">
       ...some code
</form>


نحوه ارسال (Submit) یک فرم :

معمولا یک فرم با کلیک کردن دکمه فرمان Submit درون آن یا یک دکمه فرمان تعیین شده دیگر ، به صفحه مقصد ارسال یا در اصطلاح Submit می شود . طی این فرایند مجموع اطلاعات درون کنترل های فرم به سرور ارسال می شود .
کد یک کنترل Submit می تواند بصورت زیر باشد :

کد < asp:Button id="id" text="label" OnClick="sub" runat="server" />

در کد بالا خاصیت id یک شناسه یا id انحصاری و خاصیت Text متنی برای نمایش بر روی کنترل Submit را تعیین می کند . همچنین رویداد OnClick کنترل می تواند یک تابع را تعیین کند تا در هنگام کلیک بر روی دکمه فرمان اجرا شده و اطلاعات فرم را پردازش کند .


مثال های عملی :

مثال عملی 1 : مثال عملی زیر ، یک فرم ساده ASP.Net را نشان می دهد که فقط حاوی یک کنترل دکمه فرمان است که با کلیک بر روی آن ، رویداد ( )OnClick اش رخ داده و تابع Submit را اجرا می کند . این تابع متن روی کنترل دکمه فرمان را تغییر می دهد :

کد <script runat="server">
    Sub submit(Source As Object, e As EventArgs)
        button1.Text="You clicked me!"
    End Sub
</script>


<html>
   <body>
       <form id="Form1" runat="server">
         
 <asp:Button id="button1" Text="Click me!" runat="server" OnClick="submit" />
       </form>

    </body>
</html>
خروجی مشاهده خروجی مثال


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نطر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان گذاشته و در صورت تمایل از Developer1 حمایت نمایید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : پایتخت ایران ؟      
حمایت از سایت Developer1