Skip Navigation Links.

مقدمه و معرفی کنترل SqlDataSource

معرفی کنترل SqlDataSource :

کنترل SqlDataSource يکی از کنترل های سرور داده پرکاربرد در ASP.NET است ، که به شما امکان اتصال به انواع مختلفی از منابع داده ای همچون پايگاه داده SQL Server ، Access ، Oracle و يا منابع داده ای OLE DB يا ODBC را می دهد .
کنترل SqlDataSource ، همانند ساير کنترل های سرور داده خود قادر به نمايش و يا ويرايش اطلاعات منابع داده ای نيست و برای اين منظور بايستی اين کنترل را به همراه يک کنترل وب ديگر که قادر به نمايش و ويرايش اطلاعات منابع داده ای است مثل کنترل های FormView و يا GridView استفاده کرد . به عبارت ديگر اين کنترل همانند يک پل يا رابط بين منبع داده و کنترل وب نمايش دهنده اطلاعات عمل کرده و اطلاعات درخواست شده را از منبع داده دريافت کرده و به کنترل وب منتقل می سازد . همچنين در صورت نياز اطلاعات اصلاحی و ويرايش شده را از کنترل وب به منبع داده ای ارسال می کند .

همچنين کنترل SqlDataSource به کنترل های وب که با آن استفاده می شوند ، امکانات و قابلیت های بسياری همچون صفحه بندی( Paging ) ، مرتب سازی اطلاعلات ( Sorting ) ، فيلترينگ داده ( Filtering ) و ... را اضافه می کند . در واقع کنترل های سرور داده مثل SqlDataSource اين وظايف را برای کنترل های وب انجام می دهند .
در واقع اتباط بين يک کنترل SqlDataSource و يک کنترل وب مثل GridView به صورا زير است :

منبع داده ای        کنترل داده SqlDataSource       کنترل وب   


نحوه کار کنترل SqlDataSource :

کنترل SqlDataSource ، از کلاس های مختلف ADO.NET برای ارتباط با منابع داده ای که در اين زبان پشتيبانی می شوند ، استفاده می کند . کلاس های استفاده شده برای اين منظور در ليست زير آمده اند . نام اين کلاس را در زمان تنظيم کنترل SqlDataSource برای کار با هر يک از پايگاه های داده مربوط بايد در قسمت ProvideName خاصيت ConectionString کنترل ، چنانچه که بعده توضيح می دهيم ، قرار داد .

  • System.Data.SqlClient : برای ارتباط با پايگاه داده SQL Server
  • System.Data.oleDb : برای ارتباط با منبع داده ای OLE DB
  • System.Data.odbc : برای ارتباط با منبع داده ای ODBC
  • System.Data.OracleClient : برای ارتباط با پايگاه داده Oracle

استفاده از کنترل SqlDataSource، به شما امکان می دهد تا با ترکيب اين کنترل وب به سادگی و بدون استفاده مستقيم از کلاس های ADO.NET ، داده های مورد نظر خود را بر روی صفحات وب ASP.NET نمايش داده و ويرايش کنيد .
برای اتصال يک کنترل SqlDataSource به پايگاه داده ، شما بايستی موارد زير را تنظيم کنيد :

  • ConnectionString : رشته ارتباطی يا ConnectionString توسط خاصيت ConnectionString کنترل تعيين شده و در واقع شامل اطلاعات لازم برای اتصال کنترل به پايگاه داده است . اين اطلاعات شامل نام و مکان سرور پايگاه داده ، نام جدول بانک اطلاعاتی مورد نظر و در صورت نياز اطلاعات امنيتی مثل کلمه عبور و رمز جهت اتصال به پايگاه داده است . نحوه تنظيم اين خاصيت را در بخش بعدی شرح می دهيم .
  • SelectCommand : دستور انتخاب توسط خاصيت ُSelectCommand کنترل تعيين شده و شامل يک دستور SQL از نوع Select است و اطلاعاتی را که بايد از از جدول بانک اطلاعاتی استخراج شود را تعيين می کند . همچنين مقدار اين خاصيت می تواند نام يک تابع آماده SQL يا ( ُ Stored Procedure ) نيز باشد ، که در آن دستورات لازم برای انتخاب اطلاعات مورد نظر تعريف شده است و می تواند برای فراخوانی داده مورد استفاده قرار بگيرد .
    نحوه تنظيم اين خاصيت را در بخش بعدی به طور مفصل شرح می دهيم .
  • Provider : تامين کننده يا Provider : که توسط قسمت Provider در خاصيت Connectionstring کنترل تنظيم می شود ، تعيين کننده کلاس ADO.NET ای است که کنترل برای اتصال به پايگاه داده از آن استفاده می کند .

در زمان اجرا ، کنترل SqlDataSource با توجه به رشته ارتباطی تعيين شده ( ConnectionString ) برای آن ارتباط با پايگاه داده مورد نظر را باز کرده ، دستورات SQL خاصيت SelectCommand را اجرا می کند و اطلاعات لازم را از پايگاه داده به کنترل يا کنترل های وب متصل به خود منتقل می سازد . همچنين در صورتی که اطلاعات اصلاحی يا ويرايش شده نيز وجود داشته باشد آن را از کنترل وب به پايگاه داده و در نهايت ارتباط را می بندد .

Skip Navigation Links.

راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نطر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان گذاشته و در صورت تمایل از Developer1 حمایت نمایید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : پایتخت ایران ؟      
حمایت از سایت Developer1