آموزش ASP.Net   >   کنترل های استاندارد   >   کنترل PlaceHolder

کنترل PlaceHolder :

بوسیله این کنترل میتوانید یک ظرف یا فضای خالی در صفحه ایجاد کرد سپس در هنگام اجرای صفحه (run time) بصورت دینامیک به آن عنصر یا کنترل های را اضافه یا حذف نماید .
بنابراین کنترل PlaceHolder در ابتدای اجرای صفحه خالی است و پس از آن کنترل ها و اجزای جدیدی را می توان به صفحه و درون کنترل اضافه کرد . همچنین می توان کنترل های اضافه شده را حذف یا ویرایش نمود .
کنترل PlaceHolder در هنگام رندر شدن صفحه فقط تگ ها و المنت های کنترل ها و عنصرهای فرزند خود را به صفحه اضافه می کند و خود دارای کد خاصی نیست .
برای مثال شما می خواهید بنا بر انتخاب کاربر در هنگام مشاهده صفحه عکس ها یا دکمه فرمان های خاصی را به وی نشان دهید . در این حالت ابتدا کاربر وارد صفحه شده و سپس بر اساس انتخاب خود دسته ای از عکس ها یا دکمه فرمان ها را باید به وی نشان داد . برای این منظور از کنترل PlaceHolder به عنوان یک ظرف نگهدارنده دینامیک سایر کنترل ها استفاده می شود .
شکل کلی تعریف و نمایش کنترل PlaceHolder در صفحه های ASP.Net به صورت زیر است :

Syntax <asp:PlaceHolder   ID="PlaceHolder1" runat="server">   </asp:PlaceHolder>
 .  هیچ خروجی ظاهری بر روی صفحه ندارد ،  PlaceHolder نکته : کنترل

نحوه قرار دادن یک کنترل PlaceHolder بر روی صفحه ASP.Net :

 1. ابتدا یک صفحه ASP.Net در محیط Visual Studio ایجاد کرده و یا صفحه از قبل طراحی شده خود را باز کنید .
 2. از منوی Toolbox و از قسمت کنترل های Standard یک کنترل PalceHolder را کشیده و روی صفحه قرار دهید .
 3. همجنین می توانید به صورت مستقیم در فسمت کدنویسی Source صفحه کد مربوط به کنترل را تایپ نمایید .

یک مثال از کاربرد کنترل PlaceHolder :

مثال : در مثال نحوه استفاده از یک کنترل PlaceHolder را به صورت عملی نمایش داده ایم . به وسیله یک اسکریپت در قسمت head صفحه ، چند کنترل <asp:Button> را در هنگام لود شدن صفحه ، به آن اضافه کرده ایم :

مثال
  < %@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
  <title>PlaceHolder Example</title>
    <script runat="server">

     void Page_Load(Object sender, EventArgs e)
      {
        HtmlButton myButton = new HtmlButton();

        myButton.InnerText = "Button 1";
        PlaceHolder1.Controls.Add(myButton);

       myButton = new HtmlButton();
       myButton.InnerText = "Button 2";
       PlaceHolder1.Controls.Add(myButton);

       myButton = new HtmlButton();
       myButton.InnerText = "Button 3";
       PlaceHolder1.Controls.Add(myButton);

       myButton = new HtmlButton();
       myButton.InnerText = "Button 4";
       PlaceHolder1.Controls.Add(myButton);
      }

  </script>
</head> 
  <body>
    <form id="form1" runat="server">
     <h3>PlaceHolder Example</h3>
     <asp:PlaceHolder id="PlaceHolder1" runat="server"/>

    </form>
  </body>
</html>


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نطر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان گذاشته و در صورت تمایل از Developer1 حمایت نمایید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : پایتخت ایران ؟      
حمایت از سایت Developer1