آموزش ASP.Net > کار با شی Session > نحوه خواندن مقادیر شی Session در ASP.Net

نحوه خواندن مقادیر شی Session :

در مثال عملی زیر ، نحوه خواندن 3 متغیر Session ای که در صفحه قبل ایجاد کرده بودیم به نام های firstName , lastName و City و سپس ریختن آنها در متغیرهای مورد نظر را نشان داده ایم :

  • soalaa
VB کد Dim firstName as String = CType(Session.Item("FirstName"), String)
Dim lastName as String = CType(Session.Item("LastName"), String)
Dim city as String = CType(Session.Item("City"), String)
C# کد string firstName = (string)(Session["First"]);
string lastName = (string)(Session["Last"]);
string city = (string)(Session["City"]);

راهنمایی : اگر متغیر Session ای که می خواهید مقدار آن را بخوانید ، وجود نداشته باشد ، هیچ error ای در صفحه رخ نمی دهد ، ولی کد شما ناقص اجرا می شود .
لذا همواره از طریق کدی مثل کد زیر ، موجود بودن یا نبودن متغیر Session خود را بررسی کرده و کدهای مورد نظرتان را در هر حالت تعیین نمایید .
کد عملی : در مثال زیر ، کدی را نوشته ایم که ابتدا وجود یا عدم وجود شی Session مورد نظر را بررسی کرده و در هر حالت کد لازم را اجرا می کند :

VB کد If Session.Item("FirstName") Is Nothing Then
    ' Session محل قرار دادن کدهای مورد نظر در صورت وجود نداشتن شی
End If
C# کد if (Session["City"] == null)
    // ' Session محل قرار دادن کدهای مورد نظر در صورت وجود نداشتن شی

راهنمایی 2 : همچنین در هنگام خواندن و استفاده از متغیرهای Session ، به نوع داده ای آنها و در صورت لزوم تغییرشان به نوع داده ای مورد نیاز دقت نمایید .راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نطر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان گذاشته و در صورت تمایل از Developer1 حمایت نمایید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : پایتخت ایران ؟      
حمایت از سایت Developer1