آموزش ASP.Net > تم و Skin در ASP.Net > اعمال تم به صفحات ASP.Net

اعمال تم به صفحات ASP.Net :

پس از اینکه یک تم را مطابق آنچه در بخش تعیین تم برای صفحات ASP.Net اشاره شد ، ساختید ، می توانید آن را به یک صفحه تکی ASP.Net ، به کل یک وب سایت یا حتی کل پروژهای روی یک سرور ( Global ) اعمال نمایید .
تعیین یک تم برای کل یک وب سایت ، استایل ها و Skin های تعیین شده برای آن را به تمام صفحات اعمال می کند ، مگر اینکه با تعیین کد لازم مانع انجام این کار برای صفحه یا صفحات مورد نظر خودتان ، بشوید .
تعیین یک تم برای یک صفحه ، خواص و استایل های آن تم را فقط به همان صفحه اعمال می کند .
به طور پیش فرض ، تم ها خواص و استایل تعیین شده به صورت محلی برای کنترل های یک صفحه را نادیده گرفته و خواص خود را اعمال می کند .
مگر اینکه تم را به عنوان یک styleSheetTheme در صفحه تعیین نمایید ، که در این حالت تم فقط به کنترل هایی اعمال می شود که خود دارای خواص محلی نباشند .

نحوه اعمال تم به یک وب سایت :

 1. در فایل web.config برنامه ، مقدار خاصیت theme المنت pages را به نام تم تعیین نمایید . همانند مثال زیر :
  کد <configuration>
      <system.web>
          <pages theme="ThemeName" />
      </system.web>
  </configuration>
 2. برای تعیین یک تم به عنوان Style Sheet Theme که جایگزین خواص محلی در صفحات سایت نمی شود ، مقدار خاصیت styleSheetTheme المنت pages را با نام تم مقدار دهی نمایید . همانند مثال زیر :
  کد <configuration>
      <system.web>
          <pages styleSheetTheme="ThemeName" />
      </system.web>
  </configuration>

نحوه اعمال یک تم به یک صفحه تکی ASP.Net :

برای این منظور مقدار خاصیت Theme یا styleSheetTheme را در بخش اعلان صفحه Page @ ، برابر با نام تم تنظیم کنید . همانند مثال زیر :

کد <%@ Page Theme="ThemeName" %>
یا
<%@ Page StyleSheetTheme="ThemeName" %>

این تم فقط به صفحه جاری اعمال خواهد شد .

اعمال Skins به کنترل های صفحه :

Skin هایی که در تم یک صفحه یا وب سایت وجود دارند ، به تمام نمونه های کنترل های تعیین شده در آن Skin در صفحات اعمال می شوند . در برخی موارد ، شما می خواهید گروهی از خواص را فقط به کنترل های مورد نظر خود اعمال نمایید . در این حالت باید یک Skin با نام مشخص که دارای یک خاصیت به نام SkinID است ، تعیین کرده و سپس به کنترل های مورد نظر خود مثل کد زیر اعمال نمایید :

در مثال زیر یک Skin به نام SmallCalendar را تعیین کرده ایم . با کد نوشته شده ، این Skin به کنترل Calendar با ID برابر DatePicker اعمال می شود .

کد <asp:Calendar runat="server" ID="DatePicker" SkinID="SmallCalendar" />

اگر تم یا Skin صفحه ، شامل Skin ای با نام تعیین شده در خاصیت SkinID نباشد ، تم پیش فرض صفحه به کنترل اعمال می شود .راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نطر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان گذاشته و در صورت تمایل از Developer1 حمایت نمایید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : پایتخت ایران ؟      
حمایت از سایت Developer1