آموزش ASP.Net > تم و Skin در ASP.Net > غیر فعال کردن تم در صفحات ASP.Net

غیر فعال کردن تم در صفحات ASP.Net :

شما می توانید یک کنترل یا صفحه 8 را به گونه ای تنظیم نمایید تا تم های تعیی شده برای آن را نادیده بگیرد . این کار در زمانی مفید است که به فرض یک کنترل یا صفحه دارای قالب اختصاصی است و شما نمی خواهید تم ، آن خواص را از بین برده و خواص خود را جایگزین نماید .

نحوه غیر فعال کردن یک تم برای صفحه :

  1. برای این منظور مقدار خاصیت EnableTheming را در بخش اعلان صفحه Page @ را برابر با مقدار false قرار دهید . همانند کد زیر :
کد <%@ Page EnableTheming="false" %>

نحوه غیر فعال کردن یک تم برای یک کنترل :

  1. برای این منظور مقدار خاصیت EnableTheming ، کنترل را برابر مقدار false قرار دهید . همانند کد زیر :
کد <%@ Page EnableTheming="false" %>


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نطر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان گذاشته و در صورت تمایل از Developer1 حمایت نمایید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : پایتخت ایران ؟      
حمایت از سایت Developer1