آموزش ASP.Net > تم و Skin در ASP.Net > اعمال تم ها به صفحات ASP.Net به صورت برنامه ریزی شده

اعمال تم ها به صفحات ASP.Net به صورت برنامه ریزی شده :

می توانید تم ها یا فایل های Skin را به صفحات یا کنترل های ASP.Net به صورت برنامه ریزی شده یا در حال اجرا ( Run Time ) اعمال نمایید .
شما می توانید هر دو خاصیت themes و style sheet themes را به صورت برنامه ریزی شده به صفحات اعمال نمایید ، ولی نحوه انجام کار در این دو حالت متفاوت است .

اعمال یک تم به صفحه به صورت برنامه ریزی شده :

فرض کنید که برای یک صفحه دو تم BlueTheme و PinkTheme را ساخته ایم . می توانیم کدی بنویسیم تا براساس پارامتر ( QueryString ) که به صفحه ارسال می شود ، در هنگام لود صفحه یکی ار این دو تم انتخاب شده و به صفحه اعمال شوند .

اگر توسط پارامتر QueryString مقدار Blue به صفحه ارسال شود ، تم BlueTheme و اگر  مقدار Theme2  به صفحه ارسال شود ، تم PinkTheme برای صفحه اعمال می شود .
برای این منظور کد زیر را در رویداد PreInit صفحه قرار دهید . این رویداد قبل از رندرشدن صفحه رخ می دهد :

کد
VB
Protected Sub Page_PreInit(ByVal sender As Object, _
     ByVal e As System.EventArgs) _
     Handles Me.PreInit
  Select Case Request.QueryString("theme")
     Case "Blue"
          Page.Theme = "BlueTheme"
     Case "Theme2"
          Page.Theme = "PinkTheme"
     End Select
End Sub

کد
C#
protected void Page_PreInit(object sender, EventArgs e)
    {
        switch (Request.QueryString["theme"])
            {
                case "Blue":
                    Page.Theme = "BlueTheme";
                    break;
                case "Pink":
                    Page.Theme = "PinkTheme";
                    break;
            }
}


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نطر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان گذاشته و در صورت تمایل از Developer1 حمایت نمایید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : پایتخت ایران ؟      
حمایت از سایت Developer1