مقدمه و معرفی کنترل RangeValidator

مقدمه :

از کنترل RangeValidator برای سنجش اینکه آیا مقدار وارد شده در یک کنترل کادر متن ( TextBox ) ، در محدوده تعیین شده ( مورد نظر برنامه نویس ) قرار دارد یا خیر استفاده می شود .
برای مثال فرض کنید در یک فرم ثبت نام که طراحی کرده اید ، ، کاربر باید سن خود را در یک کادر متن وارد نماید . بدیهی است عدد وارد شده باید عددی بین 10 تا 100 باشد و اعداد بزرگتر مفهومی نخواهد داشت .
توسط یک کنترل RangeValidator می توانید عدد وارد شده در کنترل کادر متن را بررسی کرده و مطمئن شوید که کاربر عددی بین 10 تا 100 وارد کرده باشد . در غیر اینصورت به وی پیام هشدار داده تا وی اطلاعات را اصلاح نماید .

روش کار با کنترل RangeValidator :

برای استفاده از این کنترل باید آن را به یک کنترل کادر متن ( TextBox ) مرتبط سازید . این کنترل هیچ خروجی ظاهری بر روی صفحه نداشته و عملیات خود را در پشت صفحه انجام می دهد .
کنترل کادر متنی که می خواهید مقدار آن را بررسی کرده تا در محدوده مورد نظرتان باشد ، را توسط خاصیت ControlToValidate کنترل RangeValidator تعیین می کنید . برای این منظور باید مقدار خاصیت ControlToValidate را برابر با ID کادر متن مورد نظر قرار می دهید . در این حالت 2 کنترل به هم متصل می شوند .

سپس محدوده مورد نظر خود را توسط دو خاصیت MinimumValue و MaximumValue تعیین می کنید . خاصیت MinimumValue تعیین کننده حد پایین محدوده و خاصیت MaximumValue تعیین کننده حد پایین محدوده است . برای مثال در مورد نمونه ذکر شده در مورد سن ، عدد 10 حد پایین و عدد 100 حد بالا خواهد بود. کنترل بررسی خواهد کرد که مقدار وارد شده در این محدوده باشد و در غیر این صورت پیام هشدار به کاربر می دهد .
پیام هشداری که می خواهید به کاربر اعلام نمایید را توسط خاصیت ErrorMassege تعیین می کنید . همچنین توسط خاصیت Text می توانید یک نشانه مثل * را تعیین نموده تا در صورت بروز خطا ، در کنار کنترل کادر متن به نمایش درآید .
شکل کلی تعریف و نمایش کنترل RangeValidator در صفحه های ASP.Net به صورت زیر است . در مثال این بخش استفاده از این کنترل را در عمل نمایش داده ایم:

Syntax
< asp:RangeValidator   ID="RV_1"   runat="server"  
    ErrorMessage = "متن پیام هشدار در صورت اشتباه وارد نمودن مقدار در کنترل کادر متن مربوطه"  
    ControlToValidate = "شناسه ( ID ) کنترل کادر متنی که می خواهیم مقدار آن را کنترل نماییم"
    MinimumValue = "حد پایین محدوده مورد نظر"
    MaximumValue = "حد بالا محدوده مورد نظر"
    Text = "یک نشانه مثل * که توسط برنامه نویس تعیین می شود تا در صورت بروز خطا در کنار کادر متن نمایش داده شود"   >  
< /asp:RangeValidator >

نحوه قرار دادن یک کنترل RangeValidator بر روی صفحه ASP.Net :

  1. ابتدا یک صفحه ASP.Net در محیط Visual Studio ایجاد کرده و یا صفحه از قبل طراحی شده خود را باز کنید .
  2. از منوی Toolbox و از قسمت کنترل های Standard یک کنترل RangeValidator را کشیده و روی صفحه قرار دهید .
  3. همچنین می توانید به صورت مستقیم در قسمت کدنویسی Source صفحه کد مربوط به کنترل را تایپ نمایید .
  4. سپس کنترل را به کادر متنی را که می خواهید مقدار آن را بررسی نمایید ، متصل نموده و برای آن پیام هشدار نیز تعیین نمایید .

نکته : اگر کاربر مقداری را در کنترل کادر متن مربوط به RangeValidator وارد ننماید ، کنترل RangeValidator دچار مشکل شده و نتیجه سنجش داده را مثبت اعلام می کند . برای جلوگیری از این مشکل ، کنترل کادر متن خود را به یک کنترل RequiredFieldValidator نیز متصل کنید ، تا خالی بودن آن را بررسی نماید .


مثال عملی :

مثال : در مثال زیر یک کادر متن را قرار داده ایم کا کاربر باید سن خود را در آن وارد نماید . مقدار وارد شده توسط یک کنترل RangeValidator بررسی شده و چنانچه در محدوده اعداد 10 تا 100 نباشد ، پیام هشداری را به کاربر اعلام می نماید ، تا مقدار وارده را اصلاح نماید .
برای مشاهده چگونگی خروجی مثال ، سن خود را در کادر متن وارد کرده و کلید Enter را بزنید :

Example
Enter Your Age :   < asp:TextBox   ID = " Age_TXT "   runat = " server "   Width = " 100px " >   < /asp:TextBox >
< asp:RangeValidator   ID = "RV_2"   runat = " server "
  ErrorMessage = " سن خود را صحیح وارد نمایید "
  MinimumValue = " 10 "
  MaximumValue = " 100 "
  ControlToValidate = " Age_TXT " >
</asp:RangeValidator>
کد
Enter Your Age :    خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نطر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان گذاشته و در صورت تمایل از Developer1 حمایت نمایید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : پایتخت ایران ؟      
حمایت از سایت Developer1