مقدمه و معرفی کنترل RequiredFieldValidator

مقدمه :

از کنترل RequiredFieldValidator ، برای تبدیل یک کادر متن ( کنترل TextBox ) ، به یک فیلد اجباری ورود اطلاعات استفاده می شود . به عبارت دیگر به وسیله این کنترل کاربر مجبور می شود مقداری را در کادر متن مربوط به این کنترل وارد کرده و آن را خالی رها نکند .
برای مثال ، فرض کنید در انتهای یک فرم نظر سنجی که طراحی نموده اید ، کادر متنی را قرار داده اید که کاربر بایستی کد امنیتی را در آن وارد نماید ، تا بتواند فرم را ارسال ( Submit ) کند . به وسیله این کنترل می توان این مسئله را کنترل کرده و در صورت عدم رعایت آن توسط کاربر ، به وی پیام هشدار دهید .
عملیات اعتبار سنجی توسط کترل RequiredFieldValidator ، در صورتی که کاربر مقداری به غیر از مقدار اولیه کنترل کادر متن مرتبط به آن وارد نکند ، بدون نتیجه خواهد بود و پیام هشدار مبنی بر اشکال را صادر می نماید .

روش کار با کنترل RequiredFieldValidator :

برای استفاده از این کنترل باید آن را به یک کنترل کادر متن ( TextBox ) مرتبط سازید . این کنترل هیچ خروجی ظاهری بر روی صفحه نداشته و عملیات خود را در پشت صفحه انجام می دهد .
کنترل کادر متنی را که می خواهید خالی نماند را توسط خاصیت ControlToValidate کنترل RequiredFieldValidator تعیین می کنید . برای این منظور باید مقدار خاصیت ControlToValidate را برابر با ID کادر متن مورد نظر قرار می دهید . در این حالت 2 کنترل به هم متصل می شوند .
شکل کلی تعریف و نمایش کنترل RequiredFieldValidator در صفحه های ASP.Net به صورت زیر است . در مثال این بخش استفاده از این کنترل را در عمل نمایش داده ایم:

Syntax
< asp:RequiredFieldValidator   ID="RF1"   runat="server"  
  ErrorMessage = "متن پیام هشدار در صورت خالی ماندن کنترل کادر متن مربوطه"  
  ControlToValidate = "شناسه ( ID ) کنترل کادر متنی که می خواهیم خالی نماند"   >  
< /asp:RequiredFieldValidator >
   

نحوه قرار دادن یک کنترل RequiredFieldValidator بر روی صفحه ASP.Net :

  1. ابتدا یک صفحه ASP.Net در محیط Visual Studio ایجاد کرده و یا صفحه از قبل طراحی شده خود را باز کنید .
  2. از منوی Toolbox و از قسمت کنترل های Standard یک کنترل Calendar را کشیده و روی صفحه قرار دهید .
  3. همچنین می توانید به صورت مستقیم در قسمت کدنویسی Source صفحه کد مربوط به کنترل را تایپ نمایید .
  4. سپس کنترل را به کادر متنی که نمی خواهید خالی بماند ، متصل نموده و برای آن پیام هشدار نیز تعیین نمایید .

مثال عملی :

مثال : در مثال زیر یک کنترل کادر متن ( TextBox ) داریم که می خواهیم حتما کاربر در آن مقدار را وارد نماید . برای این منظور یک کنترل RequiredFieldValidator را به صفحه اضافه کرده و آن را به کادر متن متصل نموده ایم . در صورتی که کاربر متنی را در کادر متن وارد نماید ، عملیات اعتبار سنجی بدون مشکل انجام می شود . اما در غیر این صورت کنترل RequiredFieldValidator پیام هشدار را برای کاربر صادر می کند . برای مشاهده نحوه عملیات اعتبار سنجی به کادر متن خروجی مثال مقدار وارد نکرده و پس از انتخاب آن ، دکمه Enter را بزنید :

Example
Enter Name :   < asp:TextBox   ID = " Name_TXT "   runat = " server "   Width = " 100px " >   < /asp:TextBox >
< asp:RequiredFieldValidator   ID = "RF_2"   runat = " server "
  ErrorMessage = " نام خود را وارد نمایید "
  ControlToValidate = " Name_TXT " >
</asp:RequiredFieldValidator>
کد
Enter Name : 
 
خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نطر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان گذاشته و در صورت تمایل از Developer1 حمایت نمایید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : پایتخت ایران ؟      
حمایت از سایت Developer1