بخش کار با صفحات  Cross-Page Posting <   ASP.Net در صفحات ASP.Net

مقدمه :

به طور پیش فرض ، کنترل هایی که باعث Postback صفحه می شوند ، صفحه را به خودش ارسال می کنند . این روند بخشی از سیکل طبیعی صفحات ASP.Net در هنگام ارسال و دریافت اطلاعات است .
ممکن است در برخی سیکل های صفحه ، بخواهید صفحه جاری را به صفحه دیگری ارسال نمایید . برای مثال ممکن است فرم ثبت نام چند صفحه را طراحی کرده باشید ، که در هر صفحه اطلاعات مشخصی را جمع آوری می کند . در این حالت شما می توانید کنترلی مثل دکمه فرمان Button را به گونه ای تنظیم نمایید تا صفحه جاری را به صفحه دیگری Post نماید . به این عمل در اصطلاح Cross-Page Posting می گویند .راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نطر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان گذاشته و در صورت تمایل از Developer1 حمایت نمایید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : پایتخت ایران ؟      
حمایت از سایت Developer1