آموزش CSS 3 > مرجع زبان CSS 3 > انواع انتخاب کننده ها در CSS 3

انواع انتخاب کننده ها در CSS 3 :

همانطور که می دانید در CSS ، برای اینکه خواص مورد نظر خود را به یک عنصر نسبت دهید ، باید آن را انتخاب نمایید . برای انتخاب یک عنصر در صفحه ، راه های زیادی وجود دارد . مثل استفاده از id ، کلاس یا نوع تگ .
پس از اینکه عنصر مورد نظر خود را انتخاب کردید ، می توانید خواص مورد نظرتان را به آن تسبت دهید .
جدول زیر ، انواع انتخاب کننده ها در CSS را به همراه مثال به شما آموزش می دهد :

انواع انتخاب کننده ها در   CSS 3
انتخاب کننده مثال شرح  مثال
class. intro. تمامی عناصر عضو کلاس intro ، یعنی " class=" intro را انتخاب می کند .
id# P1 # عنصر با id برابر با P1 را نتخاب می کند .  "id="P1 .
* * تمام عناصر موجود بر روی صفحه را انتخاب می کند .
element P تماما عناصر از نوع تعیین شده را مثلا پاراگراف ، تگ < p > را انتخاب می کند .
element,element div,p تمام عناصر از نوع تعیین شده ، برای مثال < div > و < p > را انتخاب می کند .
element element div p تمام عناصر <p> که درون عناصر <div> هستند را انتخاب می کند .
element+element div+p پیکسل ( معادل یک نقطه بر روی صفحه ) .
[ attribute ]  [ target ] تمامی عناصری که دارای خاصیت target هستند را انتخاب می کند .
[ attribute = value ] [ target = _blank ] تمامی عناصری که مقدار خاصیت target آنه blank_ است را ، انتخاب می کند .
link: a:link تمامی لینک هایی که تاکنون کلیک نشده اند ، را انتخاب می کند .
visited: a:visited تمامی لینک هایی که قبلا دیده شده ( کلیک شده اند ) را انتخاب می کند .
hover: a:hover لینک ها را در مانی که موس بر روی آنها می رود را انتخاب می کند .
focus: input:focus المنت یا عنصری که در هر لحظه فوکوس را در احتیار بگیرد ، انتخاب می کند .
first-line: p:first-line اولین سطر از هر عنصر تگ < p > را انتخاب می کند .
first-letter: p:first-lettet اولین کاراکتر از هر عنصر تگ < p > را انتخاب می کند .
before: p:before محتویات را قبل از هر عنصر تگ < p > وارد می کند .
after: p:after محتویات را بعد از هر عنصر تگ < p > وارد می کند .
( lang( language: ( p:lang( it تمامی عناصر تگ های <p> که مقدار خاصیت lang آنها ، با it شروع می شود را انتخاب می کند .
root: root: عنصر اصلی root صفحه را انتخاب می کند .
enabled: input:enabled هر عنصر input ای که فعال ، است را انتخاب می کند .
disabled: input:disabled هر عنصر input ای که غیرفعال است ، را انتخاب می کند .
checked: input:checked  هر عنصر input ای که علامت خورده است را انتخاب می کند . 
(not(selector: (not(p: تامی عناصر به جز عنصر <p> را انتخاب می کند .


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : پایتخت ایران ؟