پس زمینه عناصر در CSS 3 - تعیین چند عکس به عنوان پس زمینه عنصر

تعیین چند عکس به عنوان پس زمینه عنصر :

در بخش آموزش پس زمینه در CSS 2 ، که قبلا در همین سایت بدان اشاره کرده ایم ، با نحوه تعیین یک عکس به عنوان پس زمینه یک عنصر آشنا شدید . در CSS 2 شما می توانید فقط یک عکس را به عنوان پس زمینه برای عناصر تعیین کنید . اما این کار در CSS 3 ، تغییر کرده است .
در CSS 3 ، شما می توانید 2 یا چندین عکس را به صورت همزمان به عنوان پس زمینه یک عنصر تعیین کرده و مرورگر تمام عکس ها را نمایش خواهد داد .
برای این منظور کافی است آدرس عکس هایی که می خواهید به عنوان پس زمینه یک عنصر قرار دهید ، را به ترتیب در خاصیت backgroun-image عنصر تعیین نمایید .
شکل کلی استفاده از این خاصیت به صورت زیر است :

Syntax background-image : url ( آدرس عکس 1 ) , url ( آدرس عکس 2 ) , url ( آدرس عکس 3 ) ;
مثال : background-image:url ( Pic/1.jpg ) , url ( Pic/2.jpg ) ;


پشتیانی در مرورگر های مختلف :

این خاصیت در تمام نسخه های جدید مرورگرهای مطرح به جزء مرورگر معظم اینترنت اکسپلورر پشتیانی می شود .


مثال عملی :

در مثال زیر به تشریح نحوه استفاده از این راهکار پرداخته ایم .
در این مثال یک تگ < div > داریم ، که برای آن 2 عکس را به صورت همزمان به عنوان پس زمینه تعیین کرده ایم . به کد و خروجی مثال دقت نمایید :

Example - Multi backgrounds
< div style=" border: dashed 5px black ; background-image: url(../Pic/ADS/java.png) , url(../Pic/ADS/HTML_Ico.png)"" >
    CSS 3 has very intelligent tools for web developers . some work
    that was a thrick before it that CSS 3 comes , now can be done just
    with a simple code !
< /div >
کد

      
   CSS 3 has very intelligent tools for web developers . some work that was a thrick before it that CSS 3 comes , now can be done just with a simple code !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : پایتخت ایران ؟