آموزش CSS 3 > سایر خواص در CSS 3 > خاصیت opacity

خاصیت opacity  :

این خاصیت میزان شفافیت و وضوح یک عنصر را از 0 تا 1 مشخص می کند . برای مثال بوسیله این خاصیت می توانید شفافیت یک عکس را کم کرده و کاری نمایید تا محتویات پشت آن نیز دیده شود .
شکل کلی استفاده از این خاصیت به صورت زیر است :

Syntax opacity: value | inherit ;

خاصیت opacity می تواند دارای یکی از 2 مقدار زیر باشد :

opacity موارد مختلف خاصیت
توضیح مقدار
این پارامتر میزان شفافیت و وضوح یک عنصر را تعیین می کند . مقدار این خاصیت از 1 تا 0 بوده و هرچه از 0 به سمت 1 برود از شفافیت عنصر کاسته می شود .
صفر = وضوح کامل
1 = عدم وضوح کامل
مقدار پیش فرض نیز یک است .  
value
این مقدار باعث می شود تا عنصر شفافیت خود را از عنصر مادر ( parent ) به ارث ببرد . inherit

پشتیانی در مرورگر های مختلف :

   

اکثر مرورگر های مطرح ب به صورت عادی از این خاصیت پشتیانی می کنند .

مثال :

در مثال زیر یک عکس را با سه مقدار opacity مختلف نمایش داده ایم :

< html >
  < head
  </head>
<body>
             حالت وضوح 1
        <img src="../Pic/computer_banner.jpg" style="opacity: 1" />
        <br />
              حالت وضوح  
             0.5
         <br />
         <img src="../Pic/computer_banner.jpg" style="opacity: 0.5" />
         <br />
             حالت وضوح 0
         <br />
         <img src="../Pic/computer_banner.jpg" style="opacity: 0" />

</body>
</html>
کد
حالت وضوح 1

حالت وضوح
0.5

حالت وضوح 0
خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : پایتخت ایران ؟