افکت های متن در CSS 3 - خاصیت text-justify

خاصیت text-justify :

از خاصیت text-justify برای تعیین نحوه چیدمان متن در زمانی که مقدار خاصیت text-align آن بر روی مقدار justify تنظیم شده است ، استفاده می شود .
همانطور که در بخش آموزش CSS 2 و در قسمت خاصیت text-align مشاهده کرده اید ، قرار دادن مقدار این خاصیت بر روی مقدار justify باعث می شود تا نوشته از هر دو طرف راست و چپ تراز شود .
تنظیم خاصیت text-justify ، چیدمان نوشته را در این حالت تنظیم می کند .
نکته مهم : برای استفاده از این خاصیت ، حتما باید ابتدا مقدار خاصیت text-align عنصر را بر روی مقدار justify تنظیم کرده باشید . در غیر اینصورت این خاصیت کار نخواهد کرد .
شکل کلی استفاده از این خاصیت به صورت زیر است :

Syntax text-justify : value ;
مثال : text-justify : auto;

syntax توضیح هر یک از موارد
توضیح پارامتر
تعیین کننده نحوه چیدمان نوشته در خاصیت text-justify است و می تواند یکی از مقادیر زیر را داشته باشد :
  1. auto : در این حالت مرورگر به صورت خودکار نحوه چیدمان نوشته را تعیین می کند .
  2. inter-word : در این حالت مرورگر برای تنظیم چیدمان نوشته فاصله بین حروف را کم یا زیاد می کند .
  3. inter-ideograph : در این حالت نوشته با استفاده از متن ideograph چیدمانش تنظیم می شود . در مثال های عملی این حالت را نمایش داده ایم .
  4. inter-cluster : . در مثال های عملی این حالت را نمایش داده ایم . این مقدار برای زبان های آسیایی کار نمی کند .
  5. none : . در این حالت خاصیت text-justify غیر فعال می شود .
value


پشتیانی در مرورگر های مختلف :

این خاصیت در تمام مرورگر های مطرح پشتیبانی می شود . مرورگر IE از نسخه 9 به بعد ، مرورگر فایرفاکس از نسخه 4 به بعد و مرورگر های کروم و اپرا نیز از این خاصیت پشتیبانی می کنند .

مثال های عملی :

در مثال های عملی زیر سعی می کنیم تا مطالب ارائه شده را در عمل به شما نمایش دهیم . خروجی چهار حالت اول جدول توضیح syntax را به ترتیب در مثال ها نشان داده ایم .

مثال 1 : حالت auto :

Example
< div style = " text-align : justify ; text-justify : auto ; width : 400px ; border : solid 1px black ">
    in developerstudio.ir we are trying to teach every thing you may need for web design
    amd programming . some lanuages include asp.net , html , javascript and css is described
    in this site and new thigns every day is added .
    in every section , first we introduce a subject , then try to declare
    the syntax for usage . after that we show the subject in action with real examples
    , that are exucted by native browser . in constrution of this site we are trying
   to use international resourses like msdn and w3schools .
< /div >
کد
in developerstudio.ir we are trying to teach every thing you may need for web design amd programming . some lanuages include asp.net , html , javascript and css is described in this site and new thigns every day is added . in every section , first we introduce a subject , then try to declare the syntax for usage . after that we show the subject in action with real examples , that are exucted by native browser . in constrution of this site we are trying to use international resourses like msdn and w3schools .
خروجی

مثال 2 : حالت inter-word :

Example
< div style = " text-align : justify ; text-justify : inter-word ; width : 400px ; border : solid 1px black ">
    in developerstudio.ir we are trying to teach every thing you may need for web design
    amd programming . some lanuages include asp.net , html , javascript and css is described
    in this site and new thigns every day is added .
    in every section , first we introduce a subject , then try to declare
    the syntax for usage . after that we show the subject in action with real examples
    , that are exucted by native browser . in constrution of this site we are trying
    to use international resourses like msdn and w3schools .
< /div >
کد
in developerstudio.ir we are trying to teach every thing you may need for web design amd programming . some lanuages include asp.net , html , javascript and css is described in this site and new thigns every day is added . in every section , first we introduce a subject , then try to declare the syntax for usage . after that we show the subject in action with real examples , that are exucted by native browser . in constrution of this site we are trying to use international resourses like msdn and w3schools .
خروجی

مثال 3 : حالت inter-ideograph :

Example
< div style = " text-align : justify ; text-justify : inter-ideograph ; width : 400px ; border : solid 1px black ">
    in developerstudio.ir we are trying to teach every thing you may need for web design
    amd programming . some lanuages include asp.net , html , javascript and css is described
    in this site and new thigns every day is added .
    in every section , first we introduce a subject , then try to declare
    the syntax for usage . after that we show the subject in action with real examples
    , that are exucted by native browser . in constrution of this site we are trying
    to use international resourses like msdn and w3schools .
< /div >
کد
in developerstudio.ir we are trying to teach every thing you may need for web design amd programming . some lanuages include asp.net , html , javascript and css is described in this site and new thigns every day is added . in every section , first we introduce a subject , then try to declare the syntax for usage . after that we show the subject in action with real examples , that are exucted by native browser . in constrution of this site we are trying to use international resourses like msdn and w3schools .
خروجی

مثال 4 : حالت inter-cluster :

Example
< div style = " text-align : justify ; text-justify : inter-cluster ; width : 400px ; border : solid 1px black ">
    in developerstudio.ir we are trying to teach every thing you may need for web design
    amd programming . some lanuages include asp.net , html , javascript and css is described
    in this site and new thigns every day is added .
    in every section , first we introduce a subject , then try to declare
    the syntax for usage . after that we show the subject in action with real examples
    , that are exucted by native browser . in constrution of this site we are trying
    to use international resourses like msdn and w3schools .
< /div >
کد
in developerstudio.ir we are trying to teach every thing you may need for web design amd programming . some lanuages include asp.net , html , javascript and css is described in this site and new thigns every day is added . in every section , first we introduce a subject , then try to declare the syntax for usage . after that we show the subject in action with real examples , that are exucted by native browser . in constrution of this site we are trying to use international resourses like msdn and w3schools .
خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : پایتخت ایران ؟