خانه دانلود خبرنامه سفارش سایت درباره ما ارتباط با ما حمایت از ما تبلیغات

درس سوم : بررسی ساختار کلی یک برنامه سی شارپ #C

قبل از مطالعه چهارچوب های اصلی زبان برنامه نویسی #C ،بهتر است نگاهی به یک کد ساده #C انداخته و آن را بررسی کنیم.سپس از این اطلاعات در بخشهای بعدی کار استفاذه خواهیم کرد.

ایجاد برنامه ساده Hello World در #C :

یک برنامه #C به طور کلی از اجزا و بخشهای زیر تشکیل شده است:
 • تعریف Name Space ها (Name Space declaration).
 • یک کلاس Class .
 • متدهای کلاس (Class methods) .
 • خواص کلاس(Class attribntes) .
 • یک تابع اصلی (Main method) .
 • عبارات و تعاریف ها (Statements and Expressions).
 • توضیحات (Comments) .
به کد برنامه ساده زیر دقت نمایید:
کد مثال عملی
کد
using System;
namespace HelloWorldApplication {
  class HelloWorld {
   static void Main(string[] args) {
     /* my first program in C# */
     Console.WriteLine("Hello World");
     Console.ReadKey();
   }
  }
}
                  
خروجی Hello World
کد فوق پس از کامپایل و اجرا ، خروجی زیر را در صفحه ایجاد میکند:
پس از مرور یک کد کلی #C،حال بیایید هر یک از بخشهای آن را به صورت خلاصه مرور کنیم:
 • خط اول برنامه،عبارت Using System است.واژه کلیدی Using برای تعریف و اضافه کردن name space های سیستم به برنامه استفاده میشود.یک برنامه میتواند یک یا چندین name space داشته و پس از تعریف هر کدام، امکان استفاده از خواص و متدهای آن در برنامه ممکن خواهد بود.
 • خط بعدی شامل واژه کلیدی name space است.یک name space شامل مجموعه ای از کلاس ها میباشد.پس از تعریف یک name space و اعلان آن در برنامه میتوانید از کلاس های آن در سطح کد خود استفاده کنید.
 • در مثال فوق Hello World Application name space ،شامل کلاس Hello World است.
 • در خط بعدی یک کلاس به نام Hello World تعریف شده که دارای چندین متد و خواص مربوط به خود میباشد.هرکلاس میتواند دارای چندین متد باشدکه رفتار کلاس را تعیین میکنند.در مثال فوق،کلاس ما فقط دارای یک متد به نام Main است.
 • خط بعدی متد Main را تعرف کرده که فقط ابتدایی و شروع برای تمامی برنامه های #C است.متد Main تعیین میکند که کلاس پس از اجرا،چه کاری را انجام خواهد داد.
 • خط بعدی که با علامت های /+......*/ مشخص شده است،برای نوشتن توضیح در کدهای برنامه به کار رفته و کامپلیلیر به طور کلی آنها را نادیده گرفته و نمیخواند.
 • متد Main خروجی و رفتار خود را با دستورات درونش تعیین میکند مثل دستور (“Hello World”) Console.Write Line که عبارت را در خروجی چاپ میکند.این دستور یکی از دستورات و کلاسهای آماده Name space System میباشد.
 • خط آخر نیز،دستور Console.Read Key U است.این دستور در محیط Vs.Net به کار رفته و برنامه را مجبور میکند برای دریافت و فشرده شدن دکمه ای از سوی کاربر منتظر بماند.تا زمان فشرده شدن دکمه توسط کاربر،برنامه از روی صفحه حذف نمیشود .
همچنین اشاره به نکات زیر درباره کد فوق،مهم و آموزنده است :