کدهای آماده HTML
ساعت دیجیتال برای سایت یا وبلاگ شما

کد زیر به شما این امکان را می دهد ، که یک ساعت ساده دیجیتال را در وب سایت یا وبلاگتان قرار دهید . .
برای استفاده کد زیر را کپی کرده و در صفحه وب خود قرار دهید .

دقت نمایید که بخش ابتدایی کد باید در بخش < head > و بخش انتهایی در قسمت < body > صفحه قرار بگیرد .

        <head>
          <script language="JavaScript" type="text/javascript">
            var timerID = null;
            var timerRunning = false;

            function stopclock() {
              if (timerRunning)
                clearTimeout(timerID);
              timerRunning = false;
            }

            function showtime() {
              var now = new Date();
              var hours = now.getHours();
              var minutes = now.getMinutes();
              var seconds = now.getSeconds()

              var timeValue = "" + ((hours > 12) ? hours - 12 : hours)
              timeValue += ((minutes < 10) ? ":0" : ":") + minutes
              timeValue += ((seconds < 10) ? ":0" : ":") + seconds
              timeValue += (hours >= 12) ? " P.M." : " A.M."
              document.clock.face.value = timeValue;

              // شما می توانید با جابجا کردن کد زیر با خط بالا ، ساعت را در نوار وضعیت ( status bar ) مرورگر قرار دهید
              // window.status = timeValue;

              timerID = setTimeout("showtime()", 1000);
              timerRunning = true;
            }

            function startclock() {
              // Make sure the clock is stopped
              stopclock();
              showtime();
            }

          </script>
        </head>
       <body onload="startclock(); timerONE=window.setTimeout">
         <center>
           <form name="clock" onsubmit="0">
           <input type="text" name="face" size="13" value="">
         </center>
       </body>
      
کد


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : فرزند بچه شما چه نسبتی با شما دارد ؟