رويدادهای HTML

رويدادها مجموعه عمل هايی هستند که در صورت بروز يک اتفاق در صفحه ( مثل کليک کردن بر روی يک عنصر ، دابل کليک ، فشردن دکمه خاص و ... ) تحريک شده و باعث اجرای دستور يا دستورات تعيين شده برای آن اتفاق خاص می شوند .
هر عنصر مجموعه از رويدادهای مختص به خود دارد که هر کدام از آنها را می توان در درون تگ عنصر تعيين و مقدار دهی کرد . معمولا يک رويداد ، تابع يا اسکريپتی را اجرا يا فراخوانی می کند .
انواع مختلف رويدادها به شرح زير هستند :

رويدادهای پنجره ( فايل )

نکته : اين رويدادها فقط در عنصرهای body و frameset معتبر هستند .

شرح نام رويداد
رويدادی است که در هنگام لود شدن ( بار گذاری ) صفحه تحريک می شود . onload
رويدادی است که در هنگام خارج شدن صفحه از حافظه ( بستن ) تحريک می شود . onunload

رويدادهای عناصر فرم

نکته : اين رويدادها فقط در عنصرهای کنترلی فرمها کاربرد دارند .

شرح نام رويداد
در هنگام تغيير وضعيت يک کنترل تحريک می شود . برای مثال در کنترل textbox در هنگام تغيير متن درون آن تحريک می شود . onchange
در هنگام فشردن دکمه submit فرم و ارسال اطلاعات کنترل های فرم تحريک می شود . onsubmit
در هنگام فشردن دکمه فرمان reset و پاک شدن اطلاعات کليه کنترل های فرم تحريک می شود . onreset
در هنگام انتخاب کردن عنصر مورد نظر در فرم تحريک می شود . onselect
در هنگام از دست دادن فوکوس * کنترل تحريک می شود . onblur
در هنگامي که کنترل فوکوس را به دست می آورد ، تحريک می شود . onfocus

* توضيح فوکوس ( focus ) : در هر لحظه کنترلی که در يک صفحه يا فرم ، انتخاب شده است و به دور آن کادر قرار گرفته به اصطلاح فوکوس برنامه را در اختيار دارد . کنترلی که انتخاب شود ، فوکوس را به دست آورده و کنترلی که از انتخاب خارج شود ، فوکوس را از دست می دهد .

رويدادهای موس

نکته : رويدادهای موس در کنترل های base , br , frame , frameset , head , html , iframe , meta , param , script و title کاربرد ندارد .

شرح نام رويداد
اين رويداد در هنگام کليک کردن بر روی عنصر مورد نظر تحريک می شود . onclick
اين رويداد در هنگام دابل کليک کردن بر روی عنصر مورد نظر تحريک می شود . ondblclick
اين رويداد در هنگام فشردن دکمه موس بر روی عنصر مورد نظر تحريک می شود . onmousedown
اين رويداد در هنگام قرار گرفتن اشاره گر موس بر روی سطح عنصر مورد نظر تحريک می شود . onmoouseover
اين رويداد در هنگام خارج شدن اشاره گر موس از روی سطح عنصر مورد نظر تحريک می شود . onmouseout
اين رويداد در هنگام رها کردن دکمه موس بر روی عنصر مورد نظر تحريک می شود . onmouseup

رويدادهای صفحه کليد

نکته : رويدادهای صفحه کليد در کنترل های base , br , frame , frameset , head , html , iframe , meta , param , script , style و title کاربرد ندارد .

شرح نام رويداد
رويدادی که در هنگام فشردن يک کليد بر روی عنصر مورد نظر فعال می شود . onkeydown
رويدادی که در هنگام فشردن و رها کردن يک کليد بر روی عنصر مورد نظر فعال می شود . onkeypress
رويدادی که در هنگام رها کردن يک کليد فشرده شده بر روی عنصر مورد نظر فعال می شود . onkeyup


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : فرزند بچه شما چه نسبتی با شما دارد ؟