تگ های تقسيم بندی صفحه و متن

تگ < span > :

از تگ < span > برای تقسيم بندی متن يک پاراگراف به قطعات مجزا استفاده می شود ، که می توان به هر قسمت ويژگی ها و style متفاوتی را اعمال کرد . متن مورد نظر برای هر قسمت در بين تگ باز و بسته < span > قرار می گيرد .
برای مثال می خواهيد بخشی از يک پاراگراف به رنگ سبز باشد . در اين حالت بخش مورد نظر را در يک < span > قرار داده و خاصيت color آن را در قسمت style به رنگ سبز تعيين می کنيم .

مثال : پارگراف زير دارای چندين قسمت مختلف با خصوصيات متفاوت است :

Example
< p >
This is a paragraph that < br / >
  < span style ="color : green " > This part is green < /span >
 AND
  < span style = "color : blue " > This part is blue . < /span >
< /p >
کد

This is a paragraph that
This part is green AND This part is blue .

خروجی


تگ < div > :

اين تگ يک قسمت و ناحيه مجزا را بر روی صفحه تعيين می کند . از اين تگ معمولا برای تقسيم بندی فضای صفحه به نواحی مجزا استفاده می شود و بيشتر تگ های HTML را می توان درون تگ < div > به کار برد .
نکته : معمولا مرورگرها يک خط در ابتدا و انتهای div با ساير متون و عناصر ديگر صفحه ايجاد می کنند و نوشته به ابتدای سطر بعدی انتقال می يابد .

مثال : در مثال زير بخشی از صفحه توسط يک تگ < div > از ساير صفحه جدا شده است :

Example
< p style = "color: Maroon" > This is paragraph one < p >
< div style = "color: Green" > This part is a div . It can contain almost every things ! < /div >
< p style = "color: blue" > This is another paragraph < /p >
کد

This is paragraph one

This part is a div . It can contain almost every things !

This is another paragraph

خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : فرزند بچه شما چه نسبتی با شما دارد ؟