تصاوير HTML

تگ < img > :

از تگ < img > برای قرار دادن عکس يا تصاوير بر روی صفحه استفاده می شود . تگ < img > فقط خصوصيات را نگهداری کرده و دارای تگ پايانی نيست  ( در همان تگ ابتدايی بسته می شود ) .


دانلود آموزش تصویری کار یا تصاویر در HTML - تگ img 
> مدت زمان ویدیو : 6 دقیقه   > حجم تقریبی دانلود : 7 مگا بایت

نکات مهم تگ < img > :

  1. در تگ < img > با خاصيت src به مکان فايل عکسی که قرار است نمايش داده شود اشاره می کنيم . تصاوير HTML در مکانی غير از صفحه اصلی ذخيره شده و در هنگام نمايش صفحه از مبدا ، فراخوانی می شوند .
  2. با استفاده از خاصيت alt تگ < img > می توان از قبل يک متن جايگزين تعيين کرد ، که چنانچه مرورگر به هر دليلي نتوانست عکس را نمايش دهد ، به جای آن متن جايگزين را نشان دهد . اين متن در هنگام قرار گيری موس بر روی عکس در يک کادر زرد رنگ نيز نمايش داده می شود . متن جايگزين می تواند شامل توضيحی راجع به عکس اصلی باشد .

مثال : در مثال زير يک عکس به صفحه پيوند زده شده است ، برای مشاهده متن جايگزين موس را چند لحظه بر روی عکس نگه داريد :

Example
<img src ="http://www.DeveloperStudio.ir/Pic/imgexample.jpg" alt ="DeveloperStudio PICTURE" /> کد
DeveloperStudio PICTURE خروجی

خواص مهم تگ img
نام خاصيت نوع خاصيت شرح
align top
bottom
middle
left
right
نحوه ترازبندی عکس را نسبت به محتويات ديگر صفحه و متن دور آن را تعيين می کند ، که يکی از حالت های زير می تواند باشد :
1) top : عکس در بالای متن و محتويات ديگر قرار می گيرد .
2) bottom : عکس در پايين متن و محتويات ديگر قرار می گيرد .
3) middle : عکس در وسط متن و محتويات ديگر قرار می گيرد .
4) left : عکس در سمت چپ متن و محتويات ديگر قرار می گيرد .
5) right : عکس در سمت راست متن و محتويات ديگر قرار می گيرد .
border pixel تعيين کننده ضخامت خط حاشيه دور عکس است .
height pixel
درصد %
ميزان ارتفاع عکس را تعيين می کند .
hspace pixel ميزان فضايی خالی در 2 طرف راست و چپ عکس را تعيين می کند .
ismap URL
مسير فايل
تعيين کننده اين است که عکس به عنوان يک نقشه تصويری سمت سرور استفاده می شود . برای اطلاعات بيشتر به قسمت تگ < map > برويد .
longdesc URL
مسير فايل
مسير فايلی که اطلاعات کاملی راجع به عکس مورد نظر نگهداری می کند را مشخص می کند .
src URL
مسير فايل
مسير کامل فايل نگهدارنده عکس را تعيين می کند .
usemap URL
مسير فايل
تعيين کننده اين است که عکس به عنوان يک نقشه تصويری سمت کلاينت استفاده می شود . برای اطلاعات بيشتر به قسمت تگ < map > برويد .
vspace pixel ميزان فضاي خالی به دور عکس در بالا و پايين را مشخص می کند .
width pixel
درصد %
میزان عرض عکس را تعيين می کند .


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : فرزند بچه شما چه نسبتی با شما دارد ؟