تگ های قالب بندی متن

تگ < sub > , < sup > :

از اين تگ ها برای ايجاد نوشته های زير نويس يا انديس دار استفاده می شود .

Example
کد خروجی
This is a text < sub > example < /sub > This is a text example
This is a text < sup > example < /sup > This is a text example


تگ < abbr > :

از اين تگ معمولا برای نمايش يک متن کوتاه و خلاصه شده برای يک واژه يا عبارت بزرگتر استفاده می شود . به طور مثال در انگليسی به جای عبارت et cetra از واژه etc استفاده می کنند .
ويژگی مهم تگ < abbr > اين است که می تواند يک مقدار توسط خاصيت title خود گرفته و در هنگام قرار گيری موس بر روی واژه خلاصه شده ، ان نوشته در يک کادر زرد رنگ نمايش دهد .

Example
موس را برای چند لحظه برروی واژه etc برده و صبر کنيد .
کد خروجی
< abbr title ="et cetra" > etc < /abbr > etc


تگ < acronym > :

اين تگ نيز دقيقا عملکردی همانند تگ < abbr > دارد و برای ايجاد يک عنوان مخفف برای يک عبارت بزرگتر استفاده می شود .

Example
موس را برای چند لحظه برروی واژه WWW برده و صبر کنيد .
کد خروجی
< acronym title="World Wide Web" > WWW < /acronym > WWW


تگ < bdo > :

اين تگ مشخص کننده جهت نمايش متن درون خود است . خاصيت dir مشخص کننده جهت نوشته است ، که دو حالت کلی دارد :
1) rtl : راست به چپ
2) ltr : چپ به راست
نکته : برای زبان هايي مثل فارسی يا عربی از جهت راست به چپ و برای زبان های مثل انگليسی از جهت چپ به راست استفاده می شود .
نکته : از اين تگ ديگر استفاده نمی شود و به جای آن از خاصيت direction در style ها استفاده می شود .

مثال bdo
< bdo dir="rtl" >
   . برای زبان فارسی جهت نوشته بايد از راست به چپ باشد
< /bdo >

< bdo dir="ltr" >
   But for english it must be left to right !
< /bdo >
کد
برای زبان فارسی جهت نوشته بايد از راست به چپ باشد .
But for english it must be left to right !
خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : فرزند بچه شما چه نسبتی با شما دارد ؟