تگ های قالب بندی متن

تگ < del > :

اين تگ باعث کشيده شدن يک خط بر روی نوشته های درون خود می شود .

Example
کد خروجی
This is not correct < del > 2+2=5 < /del > This is not correct 2+2=5


تگ < ins > :

اين تگ برای نشان دادن يک متن جديد وارد شده در صفحه به کار می رود و يک خط زير نوشته های درون خود می کشد .

خواص مهم
نام خاصيت نوع خاصيت شرح
cite URL مسیر فايل مشخص کننده پيوند به نقطه ديگری از صفحه است که درباره متن جديد وارد شده توضيحاتی را ارائه می دهد .
datetime YYYYMMDD
تاريخ
تاريخ و ساعت وارد شدن متن جديد را به درون صفحه نمايش می دهد .

نکته : از ترکيب تگ های <ins > , < del > می توان برای نشان دادن اصلاحات در نوشته های صفحات وب استفاده کرد .

Example
کد خروجی
Our new price is < del > 1000 < /del > < ins > 800 < /ins > Our new price is 1000  800


تگ < blockquote > :

از اين تگ برای نمايش يک متن يا نوشته به صورت نقل قول استفاده می شود . اين تگ معمولا برای نمايش اطلاغاتی همچون معانی لغت در واژه نامه ها استفاده شده و باعث می شود متن درون آن کمی جلوتر و يک خط پايينتر از بقيه نوشته ها قذرار بگيرد .

خواص مهم
نام خاصيت نوع خاصيت شرح
cite URL مسیر فايل مسير فايل نوشته خلاصه شده را می دهد ، در صورتی که از وب گرفته شده باشد .

Example
کد خروجی
What is an apple ?
< blockqute >
  It is a sweet fruit with red skin
< /blockquote >
What is an apple ?
It is a sweet fruit with red skin


< q > :

اين تگ نيز همانند تگ < blockquote > برای ايجاد يک نقل قول استفاده می شود با اين تفاوت که حالت اين تگ کوتاه تر بوده و مثل تگ قبلی فاصله ايجاد نمی کند .

Example
کد خروجی
What is an apple ?
< q >
  It is a sweet fruit with red skin
< /q >
What is an apple ? It is a sweet fruit with red skin


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : فرزند بچه شما چه نسبتی با شما دارد ؟