آموزش HTML 5  >  کنترل های جدید در HTML 5  >  کنترل date

کنترل date :

از این کنترل برای قرار دادن یک کنترل تاریخ بر روی صفحه استفاده می شود . کاربر می تواند تاریخ مورد نظر خود را در آن انتخاب کرده و مقدارش را به صفحه ارسال کند .
شکل کلی استفاده از این کنترل به صورت زیر است :

syntax <input type="date" name="name" > 

پشتیانی در مرورگر های مختلف :

این کنترل فقط در مرورگرهای کروم و اپرا پشتیانی می شود .

مثال عملی :

مثال : در مثال زیر یک کنترل <input> از نوع "type="date ،  را بر روی صفحه قرار داده ایم . به وسیله این کنترل یک تاریخ دلخواه را انتخاب کرده و سپس با کلیک بر روی دکمه فرمان set date ، تاریخ انتحاب شده را بر روی صفحه نمایش دهید :

Example
<input type="date"   id="inputDate" >    : تاریخ مورد نظر را انتخاب نمایید
 <br />
<input type="button" id="btn1" value="set date" onclick="changeDate()" />
 <br />
<div id="MyDiv"> </div>

<script type="text/javascript">
    function changeDate() {
         document.getElementById("MyDiv").innerHTML = "Time is : " +  document.getElementById("inputDate").value;
      }
</script>
کد
    : تاریخ مورد نظر را انتخاب نمایید

خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید  :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بود ه است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : جمع سه + پنج چنده ؟