آموزش HTML 5 > تگ های جدید HTML 5  >  تگ < details >

تگ < details >  :

از تگ < details > برای تعیین توضیحات اضافه درباره یک موضوع استفاده می شود ، که کاربر می تواند بر طبق نیاز و انتخاب خود ، آن را مخفی یا نمایان سازد .
به عبارت دیگر تگ < details > ، برای ایجاد یک منو یک منوی متحرک استفاده شده ، که کاربر می تواند آن را با کلیک باز و بسته نماید . هر نوع متن یا تگ دیگر را می توان درون تگ < details > ، تعیین نمود .
نکته مهم : اگر خاصیت open را برای تگ < details > تعیین نکنید ، محتویات درونی آن به صورت پیش فرض مخفی خواهد بود .
نکته مهم 2 : از تگ < summary > برای تعیین محتویانت درونی تگ < details > ، استفاده می شود .
هنگامی که کاربر بر روی عنوان تگ < details > کلیک نماید ، این محتویات مخفی و نمایان می شوند .

شکل کلی تعریف یک تگ < details > بصورت زیر است :

syntax <details>   محتویان مورد نظر درون تگ      </details>

پشتیانی در مرورگر های مختلف :

این تگ فقط در مرورگر کروم و Safari پشتیبانی می شود .

مثال عملی :

در مثال های زیر ، نحوه استفاده از تگ < details > را در 2 حالت متفاوت آن ، در عمل نمایش داده ایم :

توجه ! : این مثال فقط در مرورگر کروم  کار می کند .

مثال             حالت اول
open عدم تعیین خاصیت
<details>
      <summary>Copyright 2008-2013.</summary>
      <p> - by Developer1.ir : All Rights Reserved.</p>
</details>

حالت دوم
open تعیین خاصیت
<details open>
      <summary>Copyright 2008-2013.</summary>
      <p> - by Developer1.ir : All Rights Reserved.</p>
</details>
خروجی
Copyright 2008-2013.

- by Developer1.ir : All Rights Reserved.Copyright 2008-2013.

- by Developer1.ir : All Rights Reserved.راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید  :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بود ه است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : جمع سه + پنج چنده ؟