آموزش HTML 5 > تگ های جدید HTML 5  >  تگ < fiqure >

تگ < fiqure >  :

از تگ < fiqure > ، برای تعیین یک محتوی مجزا مثل عکس ، دیاگرام ها ، لیست ها و ...  بروی  صفحه استفاده می شود .
کاربردی که این تگ می تواند داشته باشد ، این است که نحوه و محل قرار گیر عنصر  و  محتویات درون آن را  به صورت مستقل و مجزا از سایر محتویات صفحه تعیین می کند .
بنابراین اگر عنصر حذف شود ، در جریان و چیدمان کلی صفحه ، تغییر یا مشکل خاصی به وجود نخواهد آمد .

شکل کلی تعریف یک تگ < figure > بصورت زیر است :

syntax <figure>   محتویان مورد نظر درون تگ      </figure>

پشتیانی در مرورگر های مختلف :

این تگ در تمام مرورگرهای مطرح پشتیبانی می شود .

مثال عملی :

در مثال های زیر ، نحوه استفاده از تگ < fiqure > عمل نمایش داده ایم :

توجه ! : از تگ < figcaption > ، برای تعیین یک عنوان برای تگ < fiqure > استفاده می شود . به مثال دقت نمایید :

مثال <p>
     ASP.Net is a very poewrfull language .
</p>

<figure>
      <img src="../Pic/ADS/ASP.gif" alt="ASP.Net" width="200" height="120">
      <figcaption>
            Figure 1 . ASP.Net
       </figcaption>
</figure>
خروجی

ASP.Net is a very poewrfull language .

ASP.Net
Figure 1 . ASP.Net


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید  :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بود ه است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : جمع سه + پنج چنده ؟