آموزش HTML 5 > کار با فرم ها در HTML 5  >  خاصیت autocomplete

خاصیت autocomplete :

خاصیت autocomplete تعیین می کند که آیا کادر های متن موجود در فرم بایستی قابلیت پر شدن خودکار داشته باشند یا خیر . هنگامی که فیلد های موجود در یک فرم قابلیت پر شدن خودکاردارند ، مرورگر بصورت اتوماتیک مقادیر آنها را بر حسب مقادیری که قبلا کاربر وارد نموده است ، پر می کند .
این خاصیت در حالت پیش فرض خاموش است و در یک فرم با کنترل های زیر کار می کند :

نکته 1 : می توان قابلیت پر شدن خودکار یک فرم را بر روی مقدار روشن تنظیم نمود ، ولی همین قابلیت را برای کنترل موجود در آن خاموش کرد .
نکته 2 : در برخی از مرورگرها بایستی در تنظیمات قابلیت پر شدن خودکار را فعال کرد .

شکل کلی استفاده از خاصیت autocomplete بصورت زیر است :

syntax <input   autocomplete = " on | off " >

syntax توضیح
توضیح Parameter
در این حالت قابلیت پرشدن خودکار فیلد ها در فرم فعال است .
on
در این حالت قابلیت پرشدن خودکار فیلد ها در فرم غیر فعال است .
مقدار پیش فرض است .
off

پشتیانی در مرورگر های مختلف :

این خاصیت در تمام مرورگرهای اصلی به جز اپرا ، پشتیانی می شود .

مثال عملی :

مثال : در مثال زیر ، دو فرم را برای روی صفحه قرار داده ایم . در فرم اول مقدار خاصیت autocomplete روی on و در فرم دوم روی off تنظیم شده است .

Example
<form id="form1" autocomplete="on">
      First name:<input type="text" name="fname"><br />
      E-mail: <input type="email" name="email"><br />
     <input type="submit" value="form1" >
</form>
<br />
<br />
<form id="form2" autocomplete="off">
      First name:<input type="text" name="fname"><br />
      E-mail: <input type="email" name="email"><br />
      <input type="submit" value="form2">
</form>
کد
First name : 
E-mail        : 


First name : 
E-mail         :
خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید  :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بود ه است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : جمع سه + پنج چنده ؟