آموزش HTML 5 > خواص جدید کنترل ها در HTML 5  >  خاصیت formaction

خاصیت formaction :

این خاصیت برای یک کنترل <input> آدرس URL فایلی را تعیین می کند که پس از ارسال فرم قرار است ، اطلاعات کنترل را پردازش نماید . این خاصیت مقدار تعیین شده برای خاصیت action فرم را نادیده گرفته و بر مبنای مقدار خود عمل می کند .
نکته : خاصیت formaction فقط برای کنترل های نوع Submit و image کار می کند .

شکل کلی استفاده از خاصیت formaction بصورت زیر است :

syntax <input   formaction = " URL ">

syntax توضیح
توضیح Parameter
این خاصیت آدرس صفحه یا فایلی که قرار است اطلاعات کنترل را پس از ارسال فرم پردازش کند ، را تعیین می کند . URL

پشتیانی در مرورگر های مختلف :

این خاصیت در تمام مرورگرهای اصلی پشتیانی می شود .

مثال عملی :

مثال : در مثال زیر ، یک فرم را برای روی صفحه قرار داده ایم . این فرم دارای دو کنترل به نام   name , email است ، که قرار است صفحه eamil.js مقدار آن را پردازش کند :

Example
<form id="form1" action="default.aspx">
      First name:<input type="text" name="fname"><br />
      E-mail: <input type="email" name="email"  form="form1"><br />
     <input type="submit" value="form1"  formaction="email.js" >
</form>
کد
First name : 
E-mail        : 
خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید  :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بود ه است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : جمع سه + پنج چنده ؟