آموزش HTML 5 > خواص جدید کنترل ها در HTML 5  >  خاصیت formenctype

خاصیت formenctype :

این خاصیت تعیین می کند که اطلاعات ارسالی از کنترل به سرور با چه روشی کد گذاری شده و ارسال شود ( فقط برای فرم هایی که متد ارسال اطلاعات آنها post است به کار می رود ) .

نکته 1 : مقدار این خاصیت در کنترل مقدار تعیین شده برای خاصیت  enctype در فرم را نادیده می گیرد .
نکته 2 : این خاصیت فقط برای کنترل های نوع submit و image بکار می رود .

شکل کلی استفاده از خاصیت formenctype بصورت زیر است :

syntax <input   formenctype = " value ">

syntax توضیح
توضیح Parameter
این پارامتر روش و نحوه کد گذاری اطلاعات ارسالی فرم را به سرور تعیین می کند و می تواند یکی از 3 مقدار زیر باشد :
  • application/x-www-form-urlencoded : تمام کاراکتر های ارسالی از کنترل رمز گذاری می شوند . فاصله ها نیز به + تبدیل شده و کاراکترهای خاص نیز به کد متناظر ASCII آن تبدیل می شود .
  • multipart/form-data : هیچ کدام از کاراکتر های رمز گذاری و Encode نمی شوند .
  • text/plain : فاصله ها به کاراکتر + تبدیل شده ، ولی سایر کاراکتر ها بدون تغییر ارسال می شوند .
value

پشتیانی در مرورگر های مختلف :

این خاصیت در تمام مرورگرهای اصلی پشتیانی می شود .

مثال عملی :

مثال : در مثال زیر ، یک فرم را برای روی صفحه قرار داده و در کنترل submit آن ، روش کدگذاری و ارسال اطلاعات فرم را تعیین کرده ایم  :

Example
<form id="form1" method ="post">
      First name:<input type="text" name="fname"><br />
      E-mail: <input type="email" name="email"  ><br />
     <input type="submit" value="form1" formenctype="text/palin" >
</form>
کد
First name : 
E-mail        : 
خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید  :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بود ه است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : جمع سه + پنج چنده ؟