آموزش HTML 5 > خواص جدید کنترل ها در HTML 5  >  خاصیت formmethod

خاصیت formmethod :

خاصیت formmethod روش HTTP ارسال اطلاعات کنترل ربه سرور را تعیین می کند . خاصیت formmethod تعیین شده در کنترل ، مقدار تعیین شده برای آن خاصیت در فرم را نادیده می گیرد . اطلاعات فرم را به دو روش می توان ارسال کرد . روش get و post .
نکته : این خاصیت را فقط می توان با کنترل های submit و image  به کار برد .

ویژگی های روش get :

  • در این روش اطلاعات فرم بصورت جفت های نام و مقدار به انتهای آدرس صفحه اضافه شده و به سرور ارسال می شود .
  • این روش معمولا برای زمانی مناسب است که می خواهید اطلاعات ارسالی را به کاربر نیز نمایش دهید .
  • حجم داده ارسالی در این روش بسته به نوع مرورگر محدود بوده و ممکن است نتوان همه حجم اطلاعات مورد نظر را ارسال کرد .
  • از روش get برای ارسال اطلاعات حساس مثل رمز عبور و ... استفاده نکنید . زیرا اطلاعات در نوار آدرس مرور گر قابل مشاهده است .

ویژگی های روش post :

  • در این روش صفحه اطلاعات را به روش HTTP و بصورت پیش پرده ارسال می کند .
  • اطلاعات ارسالی با روش POST قابل مشاهده نیستند .
  • روش post از روش get ، امنیت بیشتری داشته و حجم اطلاعات ارسالی محدود نخواهد بود .

شکل کلی استفاده از خاصیت formmethod بصورت زیر است :

syntax <input   formmethod = " get | post ">

syntax توضیح
توضیح Parameter
در این حالت اطلاعات به روش get ارسال می شوند . get
در این حالت اطلاعات به روش post ارسال می شوند . post

پشتیانی در مرورگر های مختلف :

این خاصیت در تمام مرورگرهای اصلی پشتیانی می شود .

مثال عملی :

مثال : در مثال زیر ، یک فرم را برای روی صفحه قرار داده و دو کنترل submit را برای آن تعیین کرده ایم . کنترل اول ، با روش تعیین شده در تگ فرم که get است ،  اطلاعات را ارسال می کند  . اما کنترل دوم این مقدار را نادیده گرفته و با روش post که در خاصیت formmethod آن تعیین شده ، اقدام به ارسال اطلاعات می کند  :

Example
<form id="form1" method ="get">
      First name:<input type="text" name="fname"><br />
      E-mail: <input type="email" name="email"  ><br />
     <input type="submit" value="get"  >
     <input type="submit" value="post" formmethod="post" >
</form>
کد
First name : 
E-mail        : 
خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید  :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بود ه است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : جمع سه + پنج چنده ؟