آموزش HTML 5 > خواص جدید کنترل ها در HTML 5  >  خاصیت formnovalidate

خاصیت formnovalidate :

خاصیت formnovalidate یک مقدار Boolean است و هنگامی که در تگ یک کنترل تعیین شود ، باعث خواهد شد تا اطلاعات ارسالی آن کنترل به سرور مورد اعتبارسنجی قرار نگیرد . برای مثال فرض کنید در فرم یک کادر متن برای دریافت ایمیل دارید ، که قبل از ارسال اطلاعات به سرور بررسی می کند آیا فرمت ایمیل وارد شده صحیح است یا خیر .
اگر خاصیت formnovalidate را برای کنترل submit آن فرم تعیین کنید ، دیگر اطلاعات ارسالی اعتبارسنجی نشده و حتی اگر کاربر آدرس ایمیل با فرمت غلط نیز وارد کند پذیرفته می شود .
نکته : خاصیت formnovalidate ، فقط برای کنترل از نوع submit به کار می رود .

شکل کلی استفاده از خاصیت formnovalidate بصورت زیر است :

syntax <input   formnovalidate = " formnovalidate ">

نکته : خاصیت formnovalidate را به شکل های زیر را نیز می توان نوشت :

syntax <input   formnovalidate>
<input   formnovalidate="">

پشتیانی در مرورگر های مختلف :

این خاصیت در تمام مرورگرهای اصلی پشتیانی می شود .

مثال عملی :

مثال : در مثال زیر ، دو فرم را برای روی صفحه قرار داده و برای کنترل submit فرم دوم ، خاصیت formnovalidate آن را تنظیم کرده ایم . تعیین این خاصیت باعث شده تا عملیات اعتبار سنجی در کادر ایمیل فرم انجام نشده و کاربر می تواند ، ایمیل با فرمت غلط در آن وارد نموده و ارسال کند :

اما در فرم اول ، عملیات اعتبار سنجی صورت گرفته و با اطلاعات غلط ، فرم submit نمی شود .

Example
<form id="form1" >
      First name:<input type="text" name="fname"><br />
      E-mail: <input type="email" name="email"  ><br />
     <input type="submit" value="submit" >
</form>


<form id="form2" >
      First name:<input type="text" name="fname"><br />
      E-mail: <input type="email" name="email"  ><br />
     <input type="submit" value="submit"  formnovalidate >
</form>
کد
First name:
E-mail:


First name:
E-mail:
خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید  :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بود ه است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : جمع سه + پنج چنده ؟