آموزش HTML 5 > کنترل های جدید HTML 5  >  تگ <input>

تگ <input> :

از تگ <input> برای قرار دادن انواع کنترل های دریافت اطلاعات از کاربر در فرم های Html استفاده می شود . بوسیله خاصیت type تگ <input> می توانید نوع کنترل آن را مشخص نمایید ،  مثلا اینکه کادر متن باشد یا منوی کرکره ای .
چند نکته راجع به تگ <input> :

  • این تگ حتما بایستی درون یک تگ <from> قرار بگیرد .
  • تگ <input> در همان تگ ابتدایی بسته شده و دارای محتویات نیست . فقط می توان برای آن خواص تعیین کرد .

شکل کلی استفاده از تگ <input> بصورت زیر است :

syntax <input type="type" name="name" >

توضیح موارد syntax :

syntax توضیح
توضیح Parameter
نوع کنترل را مشخص می کند .
که می تواند یکی از انواع زیر باشد :
button
checkbox
color
date
datetime
email
file
hidden
image
month
number
password
radio
range
reset
search
submit
text
time
url
week
type
یک نام را برای کنترل تعیین می نماید . name

خواص جدید تگ <input> در HTML 5 :

نام خاصيت نوع خاصيت شرح
accept */audio
*/video
*/image
این خاصیت نوع فایلی که سرور برای کنترل قبول می کند را تعیین می کند .
autocomplete on
off
این خاصیت تعیین می کند که آیا قابلیت پر کردن خودکار کنترل روشن باشد یا خیر .
autofocus autofocus تعیین می کند که آیا کنترل بصورت اتوماتیک در هنگام لود سدن صفحه فوکوس را در اختیار بگیرد یا خیر .
form form_id این خاصیت تعیین کننده یک یا در id فرم است که کنترل مورد نظر به آن تعلق دارد .
formaction URL این خاصیت آدرس URL ای را تعیین می کند که قرار است اطلاعات کنترل را پردازش کند .
formenctype application/x-www-form-urlencoded
multipart/form-data
text/plain
مشخص می کند هنگامی که اطلاعات کنترل به سرور ارسال می شود چگونه و با چه فرمتی پردازش شود .
formmethod get
post
این خاصیت متد HTTP مورد نظر برای ارسال اطلاعات فرم را مشخص می کند .
formnovalidate formnovalidate تعیین می کند که اطلاعات کنترل های فرم در هنگام ارسال اعتبارسنجی نشوند .
formtarget _blank
_self
_parent
_top
framename
این خاصیت نحوه باز شدن صفحه ای که فرم به آن ارسال می شود را مشخص می کند .
list datalist_id این خاصیت تعیین کننده id تگ <datalist> ای است که آیتم های از پیش تعیین شده ای را برای کنترل مشخص می سازد .
max number
date
این خاصیت حداکثر مقدار عددی قابل قبول برای یک کنترل <input> را تعیین می کند .
min number
date
این خاصیت حداقل مقدار عددی قابل قبول برای یک کنترل <input> را تعیین می کند .
multiple multiple این خاصیت تعیین می کند که آیا کاربر می تواند در یک کنترل بیش از یک مقدار را وارد کند یا خیر .
pattern regexp این خاصیت یک قالب یا شیوه را برای سنجش و اعتبارسنجی داده وارد شده در کنترل تعیین می کند .
placeholder text بوسیله این خاصیت می توان یک مقدار از پیش تعیین شده را در یک کادر متن برای راهنمایی کاربر جهت وارد نمودن صحیح اطلاعات درخواستی قرار داد .
required required این خاصیت تعیین می کند که حتما کنترل باید پر شود ( خالی نماند ) .
step number این خاصیت میزان گام افزایش یا کاهش مقدار عددی را برای یک کنترل <input> تعیین می کند .


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید  :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بود ه است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : جمع سه + پنج چنده ؟