آموزش HTML 5 > خواص جدید کنترل ها در HTML 5  >  خاصیت form

خاصیت form :

این خاصیت در یک کنترل <input> ، شناسه ( id ) یک یا چند فرم را تعیین می کند ، که کنترل مذکور به آن فرم تعلق دارد .

این خاصیت در زمانی استفاده می شود که کنترل <input> در مکانی خارج از تگ <form> متعلق به آن قرار داشته باشد . شما می توانید id بیش از یک فرم را در این خاصیت تعیین نمایید . برای این منظور بایستی نام فرم ها را به ترتیب و با فاصله قرار دهید .

شکل کلی استفاده از خاصیت form بصورت زیر است :

syntax <input   form = " form_id ">

syntax توضیح
توضیح Parameter
تعیین کننده id یک یا چند فرم است که کنترل به آن تعلق دارد . form_id

پشتیانی در مرورگر های مختلف :

این خاصیت در تمام مرورگرهای اصلی به جز اینرنت اکسپلور ، پشتیانی می شود .

مثال عملی :

مثال : در مثال زیر ، یک فرم را برای روی صفحه قرار داده ایم . کنترل email متعلق به فرم بوده ، ولی خارج از محدوده آن است . با استفاده از خاصیت form ، کنترل را به فرم متصل کرده ایم :

Example
<form id="form1" >
      First name:<input type="text" name="fname"><br />
     <input type="submit" value="form1" >
</form>
<p> این کنترل خارج از فرم است </p>

      E-mail: <input type="email" name="email"  form="form1"><br />
کد
First name : 

 

این کنترل خارج از فرم است

E-mail        : 
خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید  :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بود ه است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : جمع سه + پنج چنده ؟