آموزش HTML 5 > خواص جدید کنترل ها در HTML 5  >  خاصیت list

خاصیت list :

خاصیت list برای یک کنترل input تعیین کننده id تگ <datalist> ی که آیتم های از پیش تعیین شده ای را برای آن کنترل نگهداری می کند . این خاصیت برای کنترل هایی که چندین آیتم را به عنوان داده خود نگهداری می کنند بکار می رود .

شکل کلی استفاده از خاصیت list بصورت زیر است :

syntax <input   list = " datalist_id " >

syntax توضیح
توضیح Parameter
تعیین کننده id تگ <datalist> ی است ،  که برای کنترل مورد نظر یا چندین آیتم را نگهداری می کند . datalist_id

پشتیانی در مرورگر های مختلف :

این خاصیت در تمام مرورگرهای اصلی پشتیانی می شود .

مثال عملی :

مثال : در مثال زیر ، یک کنترل input را در فرم مثال قرار داده  و به وسیله یک تگ <datalist> ، آیتم های مورد نظر را برای آن تعیین کرده ایم  :

راهنمایی :برای مشاهده آیتم های کادر متن ، درون آن کلیک نمایید .

Example
<form >
<input list="browsers">

<datalist id="browsers" >
      <option value="Internet Explorer">
      <option value="Firefox">
      <option value="Google Chrome">
</datalist>
</form>
کد
خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید  :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بود ه است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : جمع سه + پنج چنده ؟