آموزش HTML 5 > خواص جدید کنترل ها در HTML 5  >  خاصیت max

خاصیت max :

خاصیت Max تعیین کننده بیشترین مقداریست که کاربر می تواند در فیلد های عددی یا تاریخ وارد نماید . مقادیر بیش از مقدار تعیین شده قبول نخواهند شد .
نکته 1: با استفاده همزمان از دو خاصیت max  و min می توانید محدوده اعداد مجاز برای هر کنترل تعیین نمایید .
نکته 2: خاصیت max با کنترل های زیر به کار می رود :

شکل کلی استفاده از خاصیت max بصورت زیر است :

syntax <input   max = " value | date " >

syntax توضیح
توضیح Parameter
تعیین کننده حداکثر مقدارعددی یا تاریخ است که کاربر می تواند در کنترل وارد نماید . value | date

پشتیانی در مرورگر های مختلف :

این خاصیت در تمام مرورگرهای اصلی پشتیانی می شود .

مثال عملی :

مثال : در مثال زیر ، یک کنترل number را در فرم مثال قرار داده  و مقدار خاصیت max را برای آن را بر روی مقدار 10 تنظیم نموده ایم . شما می توانید حداکثر عدد 10 را در این کنترل وارد نمایید و عددهای های بزرگتر را خطا می دهد  :

Example
<form >
     <input type="number" max="10" >
    <input type="submit" value="Send">
</form>
کد

خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید  :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بود ه است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : جمع سه + پنج چنده ؟