آموزش HTML 5 > تگ های جدید HTML 5  >  تگ < meter >

تگ < meter >  :

از این تگ برای نمایش یک مقدار اندازه گیری عددی یا درصدی بصورت گرافیکی استفاده می شود . به عبارت دیگر از این تگ برای نمایش یک درجه یا نمودار بر روی صفحه استفاده می شود .

برای مثال بوسیله این تگ می توان درصد کل استفاده از فضای دیسک را نمایش داد . نحوه کار این تگ به این صورت است که شما یک مقدار حداکثر و حداقل را برای آن تععین می کنید . این دو مقدار بصورت یک نمودار نمایش داده می شود . سپس مقدار اصلی تگ را تعیین کرده که باید بین مقدار حداکثر و حداقل باشد .

شکل کلی استفاده از یک تگ < meter > بصورت زیر است :

syntax <meter   value = " value "   min = " value "   max = " value " >   </meter>

توضیح خواص تگ < meter > :

توضیح   خواص
توضیح خاصیت
این خاصیت مقداری که تگ باید بر روی نمودار یا شکل نمایش دهد ، را تعیین می کند .
این مقدار مقدار واقعی تگ بوده و حتما باید تعیین شود .
value
این خاصیت حداقل مقدار تگ را تعیین می کند . min
این خاصیت حداکثر مقدار تگ را تعیین می کند . max
این خاصیت کمترین مقداری که انتظارش می رود تا تگ داشته باشد را تعیین می کند . این مقدار باید از خاصیت min بیشتر بوده و از خاصیت های max و high کمتر باشد .
تعیین این خاصیت اختیاری است .
low
این خاصیت بیشترین مقداری که انتظار می رود تا تگ داشته باشد را تعیین می کند .این مقدار باید از خاصیت min و low بیشتر و از خاصیت max کمتر باشد .
تعیین این خاصیت اختیاری است .
high
این خاصیت id فرمی را تعیین می کند که تگ <meter> به آن تعلق دارد . 
تعیین این خاصیت اختیاری است .
form

پشتیانی در مرورگر های مختلف :

این تگ درتمام مرورگرهای مطرح به جز IE پشتیبانی می شود .

مثال عملی :

در مثال  زیر ، نحوه استفاده از تگ < meter> را در  2 حالت عملی نمایش داده ایم :

مثال <meter value="2" min="0" max="10">2 out of 10</meter>

<meter value="0.6">60%</meter>
خروجی 2 out of 10
60%


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید  :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بود ه است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : جمع سه + پنج چنده ؟