آموزش HTML 5 > خواص جدید کنترل ها در HTML 5  >  خاصیت min

خاصیت min :

خاصیت min تعیین کننده کمترین مقداریست که کاربر می تواند در فیلد های عددی یا تاریخ وارد نماید . مقادیر کمتر از مقدار تعیین شده قبول نخواهند شد .
نکته 1: با استفاده همزمان از دو خاصیت min  و max می توانید محدوده اعداد مجاز برای هر کنترل تعیین نمایید .
نکته 2: خاصیت min با کنترل های زیر به کار می رود :

شکل کلی استفاده از خاصیت min بصورت زیر است :

syntax <input   min = " value | date " >

syntax توضیح
توضیح Parameter
تعیین کننده حداقل مقدارعددی یا تاریخ است که کاربر می تواند در کنترل وارد نماید . value | date

پشتیانی در مرورگر های مختلف :

این خاصیت در تمام مرورگرهای اصلی پشتیانی می شود .

مثال عملی :

مثال : در مثال زیر ، یک کنترل number را در فرم مثال قرار داده  و مقدار خاصیت min را برای آن را بر روی مقدار 10 تنظیم نموده ایم . شما می توانید حداقل عدد 10 را در این کنترل وارد نمایید و عددهای های کوچکتر را خطا می دهد  :

Example
<form method="get" >
     <input type="number" min="10" >
    <input type="submit" value="Send">
</form>
کد

خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید  :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بود ه است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : جمع سه + پنج چنده ؟