آموزش HTML 5  >  کنترل های جدید در HTML 5  >  کنترل month

کنترل month :

از این کنترل برای قرار دادن یک کادر متن بر روی صفحه استفاده می شود که کاربر بایستی نام یک هفته یا تاریخ یک سال را در آن وارد نماید. سپس این کنترل مقدار را به صفحه ارسال می کند .
شکل کلی استفاده از این کنترل به صورت زیر است :

syntax <input type="month" name="name" > 

پشتیانی در مرورگر های مختلف :

این کنترل فقط در مرورگرهای کروم و اپرا پشتیانی می شود .

مثال عملی :

مثال : در مثال زیر یک کنترل <input> از نوع "type="month،  را بر روی صفحه قرار داده ایم . به وسیله این کنترل ماه مورد نظر خود را وارد کرده و سپس با کلیک بر روی دکمه فرمان show month ، آن را بر روی صفحه نمایش دهید :

Example
<input type="month"   id="inputMonth" >    : ماه مورد نظر خود را وارد نمایید 
 <br />
<input type="button" id="btn1" value="show month" onclick="showMonth()" />
 <br /> <br />
<div id="MyDiv"> </div>

<script type="text/javascript">
    function showMonth() {
         document.getElementById("MyDiv").innerHTML = "Month is : " +  document.getElementById("inputMonth").value;
      }
</script>
کد
    : ماه مورد نظر خود را وارد نمایید

خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید  :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بود ه است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : جمع سه + پنج چنده ؟