آموزش HTML 5 > خواص جدید کنترل ها در HTML 5  >  خاصیت multiple

خاصیت multiple :

خاصیت multiple یک مقدار Boolean است و در صورتی که در تگ یک کنترل قرار داده شود کاربر می تواند بیش از یک مقدار در آن کنترل وارد نماید .
برای مثال در یک کنترل Email می توانید بیش از یک آدرس Email وارد نمایید .
نکته : خاصیت multiple ، فقط با کنترل از نوع email و file به کار می رود .

شکل کلی استفاده از خاصیت multiple بصورت زیر است :

syntax <input   multiple >

پشتیانی در مرورگر های مختلف :

این خاصیت در تمام مرورگرهای اصلی پشتیانی می شود .

مثال عملی :

مثال : در مثال زیر ، یک کنترل file را در فرم مثال قرار داده  و مقدار خاصیت multiple را برای آن تنظیم نموده ایم . بنابراین شما می توانید بیش از یک فایل را برای کنترل file انتخاب نمایید :

در هنگام انتخاب فایل ها برای ارسال ، چندین فایل را از منوی باز شده انتخاب نمایید ، تا نتیجه را در خروجی مشاهده کنید .

Example
<form >
     Select images :  <input type="file" name="img"   multiple >
    <input type="submit" value="Send">
</form>
کد
Select images: خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید  :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بود ه است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : جمع سه + پنج چنده ؟