آموزش برنامه نویسی ، پایگاه داده sql server
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده : دوره های آموزشی برنامه نویسی و طراحی وب ASP.Net , C# , HTML , CSS , SQL Server


آموزشگاه برنامه نویسی مجتمع فنی تهران میرداماد : دوره های آموزشی برنامه نویسی و طراحی وب ASP.Net , C# , HTML , CSS , SQL Server

آموزش HTML 5 > تگ های جدید HTML 5  >  تگ < nav >

تگ < nav >  :

این تگ برای دسته بندی و کنار هم قرار دادن گروهی از لینک ها استفاده می شود . لیک هایی که درون این تگ تعیین شوند به ترتیب در کنار هم قرار می گیرند . تمام لینک های یک صفحه را نباید در تگ