آموزش HTML 5 > کنترل های جدید HTML 5  >  لیست کنترل های جدید HTML 5

لیست کنترل های جدید Html 5 : :

Html 5 شامل چندین کنترل <input> جدید می شود که قابلیت ها و امکاناتی را مثل اعتبار سنجی اطلاعات و انواع فرم های انتخابی را به کاربران می دهد . لیست زیر شامل کنترل های <input> جدید در Html5 است . برای دریافت اطلاعات بر روی نام هر کدام کلیک نمایید :

نام کنترل شرح
color از این کنترل برای نمایش یک کنترل انتخاب رنگ به کاربر استفاده میشود .
date از این کنترل برای نمایش یک کنترل تاریخ و انتخاب تاریخ مورد نظر استفاده می شود .
datetime از این کنترل برای نمایش یک کادر تاریخ و زمان به کاربر استفاده می شود .
email از این کنترل برای نمایش یک کادر متن که کاربر بایستی حتما در آن یک آدرس ایمیل وارد نماید ، استفاده می شود .
month از این کنترل برای نمایش یک کادر متن جهت انتخاب ماه و سال استفاده می شود .
number از این کنترل برای نمایش یک کادر متن به کاربر جهت وارد نمودن مقادیر عددی استفاده می شود .
range از این کنترل برای قرار دادن یک کادر متن بر روی صفحه استفاده می شود ، که کاربر بایستی یک مقدار عددی را در محدوده تعیین شده برای آن ، وارد نماید .
search از این کنترل برای قرار دادن یک کادر انتخابی جهت جستجو در سایت استفاده می شود . این کنترل از موتور جستجو گوگل استفاده می کند .
time از این کنترل برای قرار دادن یک کادر انتخابی جهت انتخاب تاریخ به کاربر استفاده می شود .
url از این کنترل برای قرار دادن یک کادر متن بر روی صفحه استفاده می شود ، که کاربر بایستی در آن یک آدرس اینترنتی وارد نماید .
week از این کنترل برای انتخاب هفته یا سال توسط یک کادر متن استفاده می شود .


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید  :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بود ه است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : جمع سه + پنج چنده ؟