آموزش HTML 5 > خواص جدید کنترل ها در HTML 5  >  خاصیت placeholder

خاصیت placeholder :

خاصیت placeholder یک متن راهنما را برای کمک به کاربر جهت پر کردن کادر متن تعیین می کند . برای مثال یک کادر متن دارید که کاربر بایستی نام خود را در آن وارد کند . می توانید یک متن مثل "Name" را توسط این خاصیت تعیین کرده و کاربر با مشاهده آن راهنمایی شود . با شروع تایپ کردن کاربر در کادر متن ، متن راهنما به صورت خودکار پاک می شود :
نکته : خاصیت placeholder با کنترل های زیر به کار می رود .

شکل کلی استفاده از خاصیت placeholder بصورت زیر است :

syntax <input   placeholder = " text " >

syntax توضیح
توضیح Parameter
این پارامتر تعیین کننده متن راهنما است . text

پشتیانی در مرورگر های مختلف :

این خاصیت در تمام مرورگرهای اصلی پشتیانی می شود .

مثال عملی :

مثال : در مثال زیر ، یک فرم را بر روی صفحه قرار داده ایم که دارای دو کادر متن بوده و کاربر باید نام و نام خانوادگی خود را در آن وارد نماید . برای راهنمای :

Example
<form method="get">
     <input type="text"  name ="name"  placeholder="نام" >
     <input type="text"  name ="family"  placeholder="نام خانوادگی" >
    <input type="submit" value="Send">
</form>
کد
خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید  :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بود ه است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : جمع سه + پنج چنده ؟