آموزش HTML 5 > خواص جدید کنترل ها در HTML 5  >  خاصیت required

خاصیت required :

خاصیت required یک مقدار Boolean است و اگر آن را در تگ یک کنترل <input> قرار دهید ، تعیین می کند که کاربر حتما باید در کنترل مقداری وارد کرده و آن را خالی رها نکند . اگر کاربر مقداری در کنترل وارد نکند و بخواهد فرم را ارسال نماید برنامه error داده و مانع ارسال آن می شود .
نکته : خاصیت required با کنترل های زیر به کار می رود .
text , search , url , email, password, date pickers , number , checkbox , radio , file .

شکل کلی استفاده از خاصیت required بصورت زیر است :

syntax <input   required >

پشتیانی در مرورگر های مختلف :

این خاصیت در تمام مرورگرهای اصلی پشتیانی می شود .

مثال عملی :

مثال : در مثال زیر ، یک فرم را بر روی صفحه قرار داده ایم که دارای دو کادر متن بوده و کاربر باید نام و نام خانوادگی خود را در آن وارد نماید . برای کادر اول که نام است ، مقدار خاصیت required را تنظیم نکرده ایم . بنابراین کاربر می تواند آن را پر نکرده و خالی ارسال نماید . اما برای کادر دوم که نام خانوادگی بوده ، مقدار خاصیت required را فعال نموده ایم . بنابراین بایستی حتما مقداری را در آن وارد نماید  :

Example
<form method="get">
     <input type="text"  name ="name"   >
     <input type="text"  name ="family"  required >
    <input type="submit" value="Send">
</form>
کد
خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید  :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بود ه است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : جمع سه + پنج چنده ؟