آموزش HTML 5 > رویداد های جدید HTML 5  >  رویداد onresize

رویداد   onresize   :

رویداد onresize ، زمانی که کاربر اندازه پنجره مرورگر را بزرگ یا کوچک نماید ، اجرا می شود .
از این رویداد می توان برای تعیین دستور یا دستوراتی استفاده کرد ، که میخاهیم در صورت تغییر اندازه پنجره مرورگر توسط کاربر ، اجرا شوند .
نکته : این رویداد ، فقط برای تگ < body > قابل تعیین است .

شکل کلی استفاده از رویداد resize  بصورت زیر است :

syntax <element  onresize = " script " >

* script = نام تابعی است که در هنگام رخ دادن ، رویداد اجرا می شود .

پشتیانی در مرورگر های مختلف :

این رویداد در تمام مرورگر های مطرح پشتیبانی می شود .

مثال عملی :

در مثال  زیر ، نحوه استفاده از رویداد  onresize   را در  عمل نمایش داده ایم :

مثال <!DOCTYPE html >
<html >
<head>
    <script>
           function showMsg( ) {
                  alert("شما اندازه پنجره را تغییر دادید");
                                             }
    </script>
</head>
<body onresize="showMsg( )">
      <p> اندازه پنحره را برای اجرای رویداد تغییر دهید</p>
</body>
</html>
خروجی مشاهده خروجی مثال


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید  :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بود ه است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : جمع سه + پنج چنده ؟